Cao informatie

De cao voor schilders,- afwerkings,- vastgoedonderhoud- en glaszetbedrijven

In een cao staan afspraken over onderwerpen als arbeidsduur, beloning, kinderopvang, scholing, vakantie-, pensioen- en ontslagregelingen. Wij zetten op een rij welke cao momenteel geldt en welke gevolgen dat heeft voor je bedrijf. De huidige cao is per oktober 2021 ingegaan en loopt tot en met oktober 2025.

Laatste keer

Collectieve wintersluiting

In de nieuwe cao-SAVG is voor de laatste keer een wintersluiting opgenomen. De werknemer zet hiervoor 1 vakantiedag in op 27 december 2021 en 4 ATV-dagen op 28, 29, 30 en 31 december 2021. Voor de collectieve wintersluiting begin 2022 wordt 1 week verplicht opgenomen. De werknemer zet hiervoor 2 vakantiedagen in op 3 en 4 januari 2022 en 3 ATV-dagen op 5, 6 en 7 januari 2022. 

Vanaf eind 2022 geldt er geen collectieve winterlsuiting meer. De werkgever is dan gerechtigd om in de winterperiode een periode van maximaal twee weken vast te stellen waarin de bedrijfsactiviteiten stil liggen. De werkgever is gerechtigd om na overleg met de werknemer(s) (indien aanwezig de OR of PVT) een extra week (5 dagen aaneengesloten) vast te stellen. Over deze niet-gewerkte dagen dient de werknemer meeruren, ATV-dagen en/of vakantiedagen op te nemen.

Vrije dagen

 

2021:

25-12-2021

zaterdag

Eerste Kerstdag

26-12-2021

zondag

Tweede Kerstdag

27-12-2021

maandag

Verplichte vakantiedag

28-12-2021

dinsdag

Atv-dag

29-12-2021

woensdag

Atv-dag

30-12-2021

donderdag

Atv-dag

31-12-2021

vrijdag

Atv-dag

2022

1-1-2022

zaterdag

Nieuwjaarsdag

3-1-2022

maandag

vakantiedag

4-1-2022

dinsdag

vakantiedag

5-1-2022

woensdag

Atv-dag

6-1-2022

donderdag

Atv-dag

7-1-2022

vrijdag

Atv-dag

15-4-2022

vrijdag

Goede Vrijdag

17-4-2022

zondag

Eerste Paasdag

18-4-2022

maandag

Tweede Paasdag

27-4-2022

woensdag

Koningsdag

26-5-2022

donderdag

Hemelvaartdag

27-5-2022

vrijdag

Verplichte vakantiedag

5-6-2022

zondag

Eerste Pinksterdag

6-6-2022

maandag

Tweede Pinksterdag

25-12-2022

zondag

Eerste Kerstdag

26-12-2022

maandag

Tweede Kerstdag

27-12-2022

dinsdag

Atv-dag

28-12-2022

woensdag

Atv-dag

29-12-2022

donderdag

Atv-dag

30-12-2022

vrijdag

Atv-dag

Nieuwe regelingen in CAO SAVG

Naast de loonsverhoging van 2,75 procent per 1 januari 2022 zullen overige loonsverhogingen afhangen van prijsinflaties en prijsstijgingen. Dit betekent dus een automatische prijscompensatie. Ook het behalen van minder ziekteverzuim kan leiden tot een bonus op de lonen. 

Belangrijke nieuwe regelingen:

  • Een ‘regeling-vervroegd-uittreden’ voor het eerder stoppen met werken voor zware beroepen.
  • Een ‘generatiepact-regeling’, waarmee werknemers vrijwillig 80% kunnen gaan werken, 90% loon krijgen en 100% pensioenopbouw.

Deze regelingen zijn ingevoerd om een daling van het ziekteverzuim in de laatste arbeidsjaren te verminderen. Andere nieuwe regelingen:

  • Twee betaalde scholingsdagen per werknemer per jaar
  • Doorbetaald verlof bij overlijden van verwanten werknemer

Premie SUSAG

Door nieuwe regelingen nu 3,42%

Alle werkgevers die onder de nieuwe cao vallen zijn jaarlijks een bijdrage verschuldigd aan de Stichting USAG. Deze bijdrage wordt vastgesteld door CAO-partijen OnderhoudNL, FNV, CNV en LBV.

De premie is een percentage van het door de werkgever aan de werknemer te betalen loon. Over 2022 bedraagt deze 3,42% van het loon waarvan 0,07 procentpunt wordt ingehouden op het loon van de werknemer. 

Deze jaarlijkse bijdrage wordt berekend naar aanleiding van de door de werkgever in te dienen gegevens. Werkgevers zijn dus verplicht opgave te doen van de loonsom én het jaarloon van in dienst zijnde werknemers. Ook de namen, adressen en mailadressen van de werknemers moeten worden ingediend. Doe je dit niet, is de Stichting USAG gerechtigd de bijdrage zelf vast te stellen. Let op: Bij niet tijdige betaling kan men rente berekenen én 15% van de nota met een minimum van 500 euro vorderen.

Dien hier je gegevens in

Verplichte ongevallenverzekering

Alle werkgevers zijn ook verplicht de collectieve ongevallenverzekering af te sluiten. Enkele bijzonderheden hiervan:

  • Geldt voor werknemers met dienstbetrekking bij een bedrijf dat onder de CAO valt, dus niet inleen-, en uitzendkrachten, zzp’ers, etc..
  • Uitkering bij overlijden (€ 33.000,-) of blijvende invaliditeit (verzekerd bedrag € 66.000,- waarbij de uitkering afhankelijk is van de mate van blijvende invaliditeit) door een ongeval.  
  • 24 uurs dekking, dus zowel recht op een uitkering als ongeval binnen als buiten het werk plaatsvindt.
  • Premie is inbegrepen in de USAG premie, is dus nu 0,5% over de loonsom van de werknemer.

PAGO, loopbaancheck en adviesgesprek

Met de te ontvangen premies dient de stichting de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren. Dit trachten zij te doen door een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO), een loopbaancheck en een adviesgesprek. Werkgevers zijn verplicht dit de werknemers aan te bieden en hen hiervoor aan te melden. Echter, deelname hieraan door de werknemer is op vrijwillige basis.

Een PAGO is een keuring voor het voorkomen van gezondheidsschade in het werk. Dit bevat o.a. een biometrisch en lichamelijk onderzoek.

Meer weten?

Neem contact op!

Is de informatie in onze kennisbank niet datgene wat je zocht of wil je gewoon meer over een onderwerp weten, neem dan contact met ons op en wij helpen je graag verder.

Onze partners