service & advies

Bent u ontevreden of twijfelt u over uitgevoerd schilderwerk?

Erkend Betere Schilders worden constant getoetst op klanttevredenheid en vakmanschap. Toch kan het voorkomen dat u en de ondernemer het ergens niet over eens zijn.

U dient altijd eerst contact op te nemen met uw erkend Betere Schilder om het probleem te bespreken. Mocht het gebeuren dat het mondeling melden van uw klacht niet tot het juiste resultaat leidt, dan dient u uw klacht schriftelijk te bevestigen. Wanneer u de klacht schriftelijk heeft ingediend en deze onbeantwoord blijft of het een onacceptabel voorstel betreft, kunt u Kwaliteitsorganisatie De Betere Schilder om advies vragen.

Vraag ons om advies

Voordat u ons om advies vraagt, verzoeken wij u echter enkele zaken te controleren:

Is de betreffende schilder daadwerkelijk aangesloten bij Kwaliteitsorganisatie De Betere Schilder?
Het komt regelmatig voor dat schilders zich ten onrechte voordoen als erkend Betere Schilder, u kunt dit controleren door de betreffende schilder te zoeken via deze website

Valt het ontstaan van uw klacht binnen de garantietermijn?
Voor het onderzoeken van de garantietermijn voor binnen- en buitenschilderwerk, klik hier

Heeft u uw klacht reeds schriftelijk bekend gemaakt bij het schildersbedrijf?
Alleen als u een schriftelijke offerte hebt ontvangen, kunnen wij uw klacht in behandeling nemen.


Kunt u bovenstaande vragen met 'JA' beantwoorden, dan kunt u het 'Reglement bij geschillen formulier' invullen en retourneren. Wij zullen vervolgens bemiddelen, adviseren en werken aan een oplossing van uw probleem. Download het formulier via onderstaande link.

Klachtenformulier

Is er een inspectie mogelijk?

Indien u na bemiddelingspogingen van Kwaliteitsorganisatie De Betere Schilder nog altijd niet tot overeenstemming kunt komen met uw schilder, is het mogelijk een onafhankelijke inspectie aan te vragen. Wij schakelen hiervoor dan het gerenommeerde Verf Advies Centrum in. Zij voeren desgewenst een inspectie uit, inclusief een bindende rapportage en bindende uitspraak.

Met deze inspectie en rapportage zijn de volgende kosten gemoeid:

  • Klachtengeld: €75,- (beide partijen)
  • Inspectiekosten: €475, (beide partijen) (bij aanneemsom tot €5.000,-)

Bij een hogere aanneemsom worden inspectiekosten later bepaald.


In geval van niet of gedeeltelijke betaling/betwiste betaling, dienen partijen het betwiste bedrag in depot te geven bij De Betere Schilder. Het Verf Advies Centrum neemt hierover een beslissing. De volgende beslissingen kunnen na uitspraak worden genomen:

  • een schadevergoeding toekennen
  • restitueren inspectiekosten (al dan niet gedeeltelijk)
  • de ondernemer of u verplichten de overeenkomst na te komen
  • de overeenkomst ongedaan maken
  • een betalingsverplichting vaststellen
  • aan de ondernemer (herstel)werkzaamheden opdragen.

Meer weten?

We praten je graag bij!

Steeds meer zelfstandige en middelgrote schildersbedrijven kiezen ervoor om samen met DBS de sector nog mooier te maken en zakelijk succesvol te zijn. Omdat ze ons motto onderschrijven: Trots op je vak!