RI&E verplichting

Ben jij RI&E-plichtig?

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). 
Met behulp van onderstaand stroomschema kun je bepalen of ook jouw bedrijf volgens de Arbowet verplicht bent een RI&e uit te voeren.

LET OP

Je moet dus ook een RI&E opstellen als je gebruik maakt van uitzendkrachten, vrijwilligers, leerlingen of stagiaires!

Het opstellen van een RI&E kun je met jouw bedrijf zelf doen via Steunpunt RIE. Dit is de taak van de preventiemedewerker. Een preventiemedewerker is iemand die zich in het bedrijf (ook) bezighoudt met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. In grote bedrijven (> 25 werknemers) moet hier iemand voor zijn aangewezen. In kleine bedrijven is het vaak de directeur die de taken van de preventiemedewerker verzorgt.

 

Boetes

Het ontbreken van een goede RI&E levert een boete van €4.500 op (dit was: € 3.000). Want – hoewel het iets beter lijkt te gaan – nog steeds heeft de helft van alle bedrijven geen RI&E. Ook de boete voor het ontbreken van een plan van aanpak is verhoogd van €750 naar €3.000.

Anders dan doet vermoeden is hiervoor niet altijd een bedrijfsbezoek voor nodig. Sinds enige tijd worden bedrijven gevraagd de RI&E en Plan van Aanpak schriftelijk naar inspecteurs te sturen indien hierom wordt gevraagd. Bij het niet kunnen voldoen aan die vraag volgen boetes. Het wordt dus steeds gemakkelijker om boetes aan bedrijven op te leggen.

RI&E maken

Kwaliteitsorganisatie De Betere Schilder werkt momenteel aan een eigen RI&E voor haar leden. Wij verwachten deze in kwartaal 1 van 2020 te kunnen lanceren. Tot die tijd kan er wel een RI&E gemaakt worden via het Steunpunt RIE. Via de link hieronder kun je een 'algemene RI&E' maken voor je bedrijf.

Algemene RI&E maken