Ziekteverzuim

Waar mensen werken, kan ziekteverzuim voorkomen. Dat is vervelend voor zowel de werknemer als de werkgever. De werkgever wordt in principe geacht het loon van de werknemer door te betalen. In sommige gevallen bestaat er recht op een uitkering op grond van de Ziektewet. In dat geval betaalt het UWV loon door in de vorm van ziekengeld.

Loondoorbetaling

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat werknemers die ziek zijn, tenminste 70% van hun loon doorbetaald moeten krijgen. Werkgevers zijn verplicht om maximaal twee jaar het loon door te betalen. Hiervoor gelden de volgende voorschriften:

  • Het eerste jaar – Werkgevers betalen minimaal 70% van het loon door. Het loon mag niet onder het minimumloon uitkomen.
  • Het tweede jaar – Werkgevers betalen minimaal 70% van het loon door. Het loon mag wel onder het minimumloon uitkomen.

Na twee jaar stopt in principe de verplichting tot doorbetaling. Doorgaans volgt er dan voor de zieke werknemer een WIA-beoordeling. Als een werkgever te weinig heeft gedaan aan de re-integratie kan hij verplicht worden om het loon nog maximaal een jaar door te betalen.

MKB Verzuim-ontzorgverzekering

Vanaf 2020 gaan nagenoeg alle ziekteverzuimverzekeraars de zogenaamde MKB Verzuim-ontzorgverzekering aan werkgevers aanbieden.
Dit is een ziekteverzuimverzekering incl. arbodienstverlening en verzuimbegeleiding, waarbij een hoog eigen ziekteverzuim in voorgaande jaren niet langer leidt tot de hoge premiestijgingen.
Een verzekering die ook alle door de bedrijfsarts geadviseerde re-integratiekosten vergoedt en die loonsancties van het UWV voor haar rekening neemt als de werkgever haar re-integratie activiteiten niet juist zou hebben uitgevoerd.
Een complete combinatie van verzuimverzekering, verzuimbegeleiding en hulp bij re-integratie zonder onverwachte kosten en zonder onbeheersbare risico’s dus.

Wij gaan dit voor je op de voet volgen en kunnen je hierin adviseren.
Wil je jouw huidige ziekteverzuimverzekering vergelijken met de aanstaande MKB Verzuim-ontzorgverzekering of wil je meer informatie over dit onderwerp ontvangen, neem dan gerust contact met ons of onze partner Schilder Zeker Plan op. 

Neem contact met ons op