Menu
Inschrijven als schilder
De Betere Schilder – het erkende keurmerk voor schilders
Inschrijven als schilder

Ziekteverzuim

Belangrijke ontwikkelingen

Misschien kunt u het zich nog herinneren. In oktober 2017 sloten de huidige regeringspartijen een regeerakkoord af. Een regeerakkoord onder de wel erg algemene titel “Vertrouwen in de toekomst”. Maar ook een akkoord met veel beloften voor werkgevers en werknemers op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. De meest in het oog springende belofte was de wijziging van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine werkgevers. Werkgevers met minder dan ongeveer 25 werknemers zouden het loon van zieke werknemers nog maar 1 jaar in plaats van de huidige 2 jaar hoeven door te betalen. Een schijnbaar mooie maatregel die al snel moeilijk uitvoerbaar bleek. En een maatregel die het voor werkgevers ook niet voordeliger en eenvoudiger zou maken.
De regering heeft deze belofte daarom laten varen, maar in de plaats hiervan met verzekeraars en werkgeverorganisaties wel afspraken gemaakt t.a.v. de loondoorbetaling bij ziekte. Afspraken die de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor werkgevers eenvoudiger en minder risicovol moeten maken. De belangrijkste afspraak is het aanbieden van de zogenaamde MKB Verzuim-ontzorgverzekering.

MKB Verzuim-ontzorgverzekering

Vanaf 2020 gaan nagenoeg alle ziekteverzuimverzekeraars de zogenaamde MKB Verzuim-ontzorgverzekering aan werkgevers aanbieden.
Dit is een ziekteverzuimverzekering incl. arbodienstverlening en verzuimbegeleiding, waarbij een hoog eigen ziekteverzuim in voorgaande jaren niet langer leidt tot de hoge premiestijgingen.
Een verzekering die ook alle door de bedrijfsarts geadviseerde re-integratiekosten vergoedt en die loonsancties van het UWV voor haar rekening neemt als de werkgever haar re-integratie activiteiten niet juist zou hebben uitgevoerd.
Een complete combinatie van verzuimverzekering, verzuimbegeleiding en hulp bij re-integratie zonder onverwachte kosten en zonder onbeheersbare risico’s dus.


De verschillende verzekeraars zijn momenteel bezig met de ontwikkeling van hun eigen variant op de MKB Verzuim-ontzorgverzekering. Wij verwachten dat de eerste verzekeraars vanaf september 2019 met een aanbod voor deze verzekeringsvorm komen. Wij zijn enthousiast over de inhoud van de MKB Verzuim-ontzorgverzekering, maar zien met spanning de premies tegemoet. Vraag is of deze premies ten opzichte van de huidige ziekteverzuimverzekeringen niet te hoog worden. Vraag is naar onze mening ook of de onpartijdigheid van de arbodienst binnen deze verzekering voldoende is gewaarborgd.


Wij gaan dit voor u op de voet volgen en kunnen u dan ook als geen ander adviseren.
Wilt u uw huidige ziekteverzuimverzekering vergelijken met de aanstaande MKB Verzuim-ontzorgverzekering of wilt u meer informatie over dit onderwerp ontvangen, neemt u dan gerust contact met ons of onze partner Schilder Zeker Plan op. 

Een erkend Betere Schilder heeft talloze voordelen!

  • IJzerksterk keurmerk
  • Offerte-aanvragen
  • Incassohulp
  • Gratis klantreviews
  • Landelijke uitstraling
  • Handige documenten
  • Altijd op de hoogte
  • Materiaal op maat
  • Juridische hulp
Bekijk alle voordelen!