Ziekteverzuim en de arbodienst

Wat is verplicht en wat is handig?

Heb je personeel in dienst? Dan moet je jouw werknemer(s) bij ziekte maximaal 2 jaar doorbetalen. En dat terwijl je werknemer niet of minder voor je kan werken. Voor een schilder met een vast arbeidscontract die voltijds in dienst is, kan je dat zomaar ruim € 90.000,- kosten. En dat zijn dan alleen nog maar de directe loonkosten. 
Vanaf het moment dat je jouw 1e werknemer in dienst neemt, ben je daarnaast wettelijk verplicht een arbodienst of een bedrijfsarts in te schakelen voor de verzuimbegeleiding van zieke werknemers.

Wij leggen de verplichtingen en mogelijkheden voor je uit.

Arbodienstverlening

Om langdurige ziekte bij werknemers te voorkomen is het wettelijk VERPLICHT het volgende te regelen:

 • Basiscontract met een arbodienst (wettelijk verplicht)
 • Zorg en begeleiding bij verzuim
 • Tijdige meldingen doen bij het UWV
 • Diverse verplichte documenten opstellen

Onze partner Arbo Zeker Plan neemt dit voor jou uit handen vanaf €11,63 p/mnd per werknemer.

Informeer mij over de mogelijkheden

Collectieve
Ziekteverzuimverzekering

Specifiek gericht op schilders

Wil je NAAST arbodienstverlening jezelf ook verzekeren tegen ziekteverzuim? 
Specifiek voor jou als werkgever in de schildersector hebben wij de oplossing voor het ziekteverzuimrisico van jouw werknemers.
Namelijk: onze collectieve ziekteverzuimverzekering. Enkele kenmerken:

 • De exacte loondoorbetaling bij ziekte is verzekerd (95%, 90%, 85%, 70% per half jaar);
 • De hogere werkgeverslasten die de CAO Schilders kent, zijn volledig meeverzekerd;
 • Loondoorbetalingverplichting bij stervensbegeleiding van een zieke huisgenoot is meeverzekerd (maximaal 10 dagen palliatief verlof volgens de CAO);
 • Loondoorbetalingverplichting bij rouwverlof in geval van overlijden van een partner, kind of inwonende ouder is meeverzekerd (maximaal 10 dagen palliatief verlof volgens de CAO);
 • Bij overlijden van een werknemer dien je de nabestaanden van jouw werknemer een bedrag ter grootte van het loon van de lopende maand + 2 maanden uit te betalen. Deze uitkering is volledig meeverzekerd (bij andere verzekeraars vaak slechts 1 maand).
 • Gespreide premiebetaling per maand of kwartaal zonder premietoeslag;
 • 1 eenvoudige ziekmelding voor zowel de arbodienst als de verzekering;
 • Eenvoudige administratie;
 • Verzuimbegeleiding door Arbo ZekerPlan, een specialist in de schilderbranche, via een totaalpakket met alle belangrijke activiteiten ten aanzien van de verzuimbegeleiding inbegrepen.  

Vanaf €135,- p/mnd voor verzekering + begeleiding

De collectieve ziekteverzuimverzekering kent scherpe en stabiele premies. Zodat een incidenteel langdurig ziektegeval niet direct tot een grote stijging van de premie leidt.

De premie zal je ook meevallen. Zo betaalt een startende werkgever die een 25-jarige werknemer met een tijdelijk contract van een jaar in dienst neemt ongeveer € 135,- per maand voor de verzekering en de verzuimbegeleiding samen (eigen risico periode van 2 weken).

Informeer mij over de mogelijkheden

Meer weten?
Voorstel of vergelijking?

Neem contact op!

Als je meer wilt weten, een voorstel óf een vergelijking wilt ontvangen, neem dan gerust even contact op. Onze partner neemt dan contact met je op om jouw mogelijkheden te bespreken.

Onze partners