Wat houdt de Wet DBA precies in?

Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben graag zekerheid over de arbeidsrelatie die ze met elkaar aangaan. Tot 1 mei 2016 kon dit met de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Sinds 1 mei 2016 is deze vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) waardoor gewerkt wordt met modelovereenkomsten.
Het kabinet komt binnenkort met maatregelen die deze wet meer duidelijkheid moet geven. Er wordt momenteel gewerkt aan een webmodule met opdrachtgeversverklaringen.

Tot die tijd moet nog gebruik worden gemaakt van de Wet DBA in de huidige vorm.

Opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) kunnen – als zij dat willen – een modelovereenkomst gebruiken om vooraf zekerheid te hebben over de voorgenomen arbeidsrelatie en zo te weten dat er geen sprake is van loondienst. Opdrachtgevers weten dan zeker dat zij geen loonheffingen hoeven in te houden en te betalen.  

Is het gebruik van een modelovereenkomst verplicht?

Er mag gewerkt worden op basis van een schriftelijke (of zelfs) mondelinge overeenkomst. Het voordeel van werken met een goedgekeurde overeenkomst is de zekerheid dat (als men zich hieraan houdt) er geen verplichting tot afdracht van loonheffing en sociale werknemerspremie ontstaat. Maar dit is dus niet verplicht.

Moet je voor elke klus een nieuwe overeenkomst tekenen?

Nee, zolang de opdrachtgever en zzp’er maar met elkaar afspreken, bijvoorbeeld per e-mail of in de opdrachtbevestiging, volgens welke modelovereenkomst (nummer) er gewerkt wordt.

Belangrijke regels

De belangrijkste regels die voor alle modelovereenkomsten gelden:

  • Geen verplichting tot persoonlijke arbeid bij aanneming van werk (resultaat telt)
  • Geen gezag; wel instructies
  • Eigen werkkleding; eigen gereedschap; eigen bus (hierbij geldt; niet té letterlijk nemen, het geheel moet niet ‘onlogisch’ worden)
  • Niet te lang voor dezelfde opdrachtgever (niet langer dan gebruikelijk)
  • Geen beperking mag worden opgelegd om ook voor andere opdrachtgevers te werken
  • Opdrachtgever mag geen eigen mensen inzetten bij het werk dat de zzp’er uitvoert

Twijfel je hierover en wil je geen risico lopen, download dan onze modelovereenkomst via onze documenten-pagina.

Alle documenten

Onze partners