Meerjarenonderhoud

Wat is meerjarenonderhoud?

Onderhoud is een belangrijk aspect van het beheren van gebouwen. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Meestal wordt dat onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is. De kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen is dan groot. Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente inspectie. Op deze wijze wordt globaal het startjaar van onderhoud bepaald, terwijl de inspectie het exacte moment van uitvoering aangeeft.
Een meerjarenplan bevat informatie over de staat van een gebouw en maken voor opdrachtgevers inzichtelijk welke kosten voor het onderhoud op de korte en lange termijn gemaakt worden.

Welk schema kan ik aanhouden?

Bij de planning van periodiek onderhoud wordt veelal uitgegaan van een cyclus van 10 jaar. Het daadwerkelijke meerjarenplan kan voor of direct ná de eerste uitvoering van de werkzaamheden ingaan. Over het algemeen wordt onderstaand jaarschema gebruikt:

Jaar 1: Herschilderbeurt
Jaar 2: Inspectie
Jaar 3: Inspectie
Jaar 4: Onderhoudsbeurt
Jaar 5: Inspectie
Jaar 6: Herschilderbeurt
Jaar 7: Inspectie
Jaar 8: Inspectie
Jaar 9: Onderhoudsbeurt
Jaar 10: Inspectie 

Documentatie

Wij hebben een (standaard) meerjarenplan voor eigen gebruik. Dit plan is met name gericht op het onderhoud van particuliere woningen, uiteraard verdient elk te schilderen object een eigen benadering. Dit document bevat onder meer:

  • Te tekenen overeenkomst
  • Wijze van betaling
  • Jaarschema voor de aankomende jaren
  • Werkschema voor het meerjarenonderhoud
Meerjarenplan

Onze partners