Btw-informatie op een rij

Alle informatie over btw-regelingen bij schilderwerk en aanverwante werkzaamheden op een pagina.

Lage btw-tarief op schilderwerk is permanent

Opdrachtgevers betalen daardoor het lage BTW-tarief van 9% indien de te schilderen woning door particulieren wordt bewoond en ouder is dan 2 jaar. 

Hieronder vallen ook het voorbereiden van het schilderwerk, voorbehandelingen en de gebruikte materialen.

Werkzaamheden die te ver afstaan van het schilderwerk vallen onder het 21%-tarief. Bijvoorbeeld:

  • herstellen van de ondergrond met nieuwe vervangende delen van hetzelfde materiaal, zoals het aanbrengen van houten inzetstukken in kozijnen en het vervangen van houten onderdorpels
  • vervangen van ramen, deuren en kozijnen 
  • kitwerk aan de constructie, zoals het afkitten van bouwelementen aan gevels
  • grootschalige betonreparatie
  • stralen, impregneren en injecteren van stenen, metalen en betonnen ondergronden
  • het enkel herstellen van voegen in metselwerk
  • aanbrengen van glas en de bijhorende werkzaamheden (plaatsen en vervangen isolatieglas wel 9%)
  • vochtvrij maken van kelders
  • schuren en lakken van parketvloeren

Het schuren en lakken van een dragende (houten) vloer valt wel onder het 9%-tarief. Garages, schuren, serres, aan- en uitbouw, tuinhekken en dergelijke vallen ook onder het begrip ‘woning’. Ook op het plaatsen en vervangen van isolatieglas is het 9% btw-tarief van toepassing (alleen voor arbeidsuren). Het isolatiemateriaal zelf valt onder het 21% btw-tarief. Isolatieglas heeft een energiezuiniger huis tot gevolg waardoor de hiervoor bestemde arbeidsuren onder de 9% btw-regeling vallen. Vooralsnog is ook dit lage btw-tarief permanent verklaard.

BTW-verleggingsregeling

Als jouw bedrijf een overeenkomst aangaat met een opdrachtgever en hiervoor andere bedrijven inschakelt, ben jij de hoofdaannemer en kunnen de ingeschakelde onderaannemers de btw naar jou verleggen. Andersom is het zo dat je als onderaannemer fungeert als je een klus uitvoert voor een ander bedrijf. Je hebt dan een overeenkomst met de hoofdaannemer die tegelijkertijd niet de opdrachtgever is. In dit geval kun je de btw naar de hoofdaannemer verleggen.
Als onderaannemer is het belangrijk het btw-nummer van de hoofdaannemer op de factuur te vermelden.

Tip: Verlegde btw moet ALTIJD terugkomen in de btw-aangifte

Beide ondernemers moeten extra aandacht geven aan de btw-aangifte:

Btw-aangifte doen
In de btw-aangifte vult de ondernemer die de leveringen en diensten verricht bij rubriek 1 ‘Prestaties binnenland’ of bij rubriek 3 ‘Prestaties naar of in het buitenland’ in voor welke omzet hij de btw heeft verlegd. De ondernemer naar wie de btw is verlegd vult dan de vergoeding die hij betaalt heeft en de naar hem verlegde btw in bij rubriek 2 ‘Verleggingsregelingen binnenland’ of bij rubriek 4 ‘Prestaties uit het buitenland aan u verricht’.

Btw aftrekken
De ondernemer die de btw verlegt, zal mogelijk ook uitgaven hebben gedaan voor de werkzaamheden. De btw die hij over die werkzaamheden heeft betaald, kan hij als voorbelasting aftrekken. Gebruikt de ondernemer naar wie de btw is verlegd de goederen voor belaste bedrijfsactiviteiten, dan mag hij de verlegde btw aftrekken. Hij kan de verlegde btw en de aftrekbare btw invullen in dezelfde btw-aangifte. Per saldo betaalt hij dan niets.

Ouderdomsverklaring?

Afgeschaft, maar soms nog steeds nuttig!

Vanaf 2013 is het niet meer verplicht een ouderdomsverklaring te overleggen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst controleert deze informatie namelijk automatisch.

Wel is een juiste hantering van het btw-tarief nog altijd de verantwoordelijkheid van het schildersbedrijf. Het is daarom erg raadzaam de opdrachtgever alsnog een ouderdomsverklaring te laten ondertekenen bij twijfelgevallen. Als de opdrachtgever dit niet wil, ben je verplicht het hoge btw-tarief te hanteren.

Ouderdomsverklaring lage btw

Meer weten?

We praten je graag bij!

Is de informatie in onze kennisbank niet datgene wat je zocht of wil je gewoon meer over een onderwerp weten, neem dan contact met ons op en wij helpen je graag verder.

Onze partners