Menu
Inschrijven als schilder
De Betere Schilder – het erkende keurmerk voor schilders
Inschrijven als schilder

AVG / Privacybeleid

Wat houdt de vernieuwde privacywet in?

Een app downloaden, dat is natuurlijk zo gepiept. Naar de appstore, de app downloaden en vervolgens toestemming geven. Veel mensen staan er niet bij stil dat zij daarmee de sluizen openzetten naar allerlei persoonlijke gegevens, van contacten, de locatie van foto’s en video's - noem maar op. Het gemak waarmee we onze persoonlijke gegevens delen en weggeven, baart de Autoriteit Persoonsgegevens zorgen. ,,We delen allemaal steeds meer informatie over onszelf. Soms bewust, vaak onbewust.” Om al deze gegevens beter te beschermen is er vanaf 25 mei 2018 een nieuwe Europese privacywet. 
Organisaties en bedrijven krijgen meer verplichtingen en moeten vanaf dat moment in heldere taal gaan uitleggen welke gegevens ze precies gebruiken en wat ze ermee doen. Ook krijgen consumenten meer en sterkere privacyrechten, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. Als de AVG van toepassing is, heeft u als schildersbedrijf dus meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens.

 

Uw bedrijf verwerkt namelijk veel gegevens, denk aan het bijhouden van afspraken van klanten, telefoonnummers van klanten of personeelsinformatie. 

Wat betekent dit voor uw bedrijf?

DeAVG legt meer nadruk op de verantwoordelijkheid van u als bedrijf om aan te tonen dat u zich aan de wet houdt. Dit heet deverantwoordingsplicht. Deverantwoordingsplicht houdt in dat u met documenten moeten kunnen aantonen dat u de juiste organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om aan deAVG te voldoen. Ook bent u verplicht nieuwe en bestaande klanten te informeren over wat u met hun persoonsgegevens doet. In de praktijk is een online privacyverklaring hiervoor de meest handige manier. Bevat uw website een contact en/of offertepagina waar men persoonsgegevens achterlaat? Dan bent u verplicht uw website te beveiligen met een SSL Certificaat. De verplichte (en reeds verzonden) documenten die uw bedrijf moet gebruiken:

 • AVG-verklaring van verantwoordelijke
 • Privacyverklaring
 • Verwerkersovereenkomst (indien nodig)
 • Register van Verwerkingsactiviteiten

 

UPDATE 18 mei 2018: De documenten zijn verzonden naar erkend Betere Schilders en zijn te downloaden via de webshop

 

Aanpassingen voor uw website

Hebt u een bedrijfswebsite? Dan bent u ook verplicht enkele aanpassingen te doen aan uw website:

 • Plaats een heldere en en goed vindbare privacyverklaring op uw website (bijvoorbeeld die van De Betere Schilder)
 • Hebt u een contact- en/of offerteformulier? Dan bent u verplicht uw site te beveiligen met een SSL Certificaat.
 • Gebruikt u Google Analytics, dan bent u verplicht om een overeenkomst te sluiten met Google. (Hoe? Mail of bel ons even)

 

Bekijk of uw bedrijf voldoet aan de AVG

Onderstaande lijst betreft een handige checklist om te kijken of uw bedrijf voldoet aan de vernieuwde privacywetgeving:

 

 1. Check of u gegevens mag verwerken

U mag alleen persoonsgegevens opslaan en verwerken als u voldoet aan minimaal één van de grondslagen van de AVG. In de meeste gevallen moet u gewoonweg toestemming krijgen van de personen in kwestie. Voor 'bijzondere' en strafrechtelijke persoonsgegevens gelden weer extra eisen.

 

 1. Houd u aan de informatie- en verantwoordingsplicht

U moet kunnen aantonen dat uw organisatie aan de AVG voldoet. Het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten is onderdeel van de verantwoordingsplicht. Breng de gegevensverwerking van uw bedrijf in kaart. Schrijf op welke persoonsgegevens u verwerkt, met welk doel u dit doet, waar deze gegevens vandaan komen, waar u ze opslaat en met wie u ze deelt. Ook bent u verplicht nieuwe en bestaande klanten te informeren over wat u met hun persoonsgegevens doet. In de praktijk is een online privacyverklaring hiervoor de meest handige manier. (Zie Bijlage A – AVG-verklaring.)

 

 1. Vraag op de juiste manier toestemming

U moet kunnen aantonen dat personen toestemming hebben gegeven aan uw bedrijf om hun persoonsgegevens op te slaan. U moet die toestemming netjes vragen, op een duidelijke en ondubbelzinnige manier. Dit geldt niet als u persoonsgegevens verwerkt die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (bijvoorbeeld voor het maken van een offerte).

 

 1. Geef personen inzage en rechten

Personen hebben het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering van hun gegevens. Als personen hun gegevens willen wijzigen, moet u de wijzigingen ook (automatisch) doorgeven aan de instanties waar u de gegevens mee hebt gedeeld. Uw personeel heeft ook het recht op inzage van hun gegevens. Dus als uw werknemer vraagt om zijn personeelsdossier, dan moet u hem laten zien welke persoonlijke gegevens u bewaart. U kunt hem ook een kopie geven van het dossier.

 

 1. Zorg voor dataportabiliteit

U moet ervoor zorgen dat personen hun gegevens makkelijk kunnen opvragen en door kunnen geven aan een andere organisatie. Bijvoorbeeld bij de overstap naar een andere partij.

 

 1. Maak een data protection impact assessment (DPIA)*

Hiermee brengt u vooraf de privacyrisico’s in kaart van een bepaalde gegevensverwerking. Daarna neemt u maatregelen om de risico’s te verkleinen. Let op: Een DPIA is alleen verplicht als een gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacyrisico oplevert voor de betrokkenen (de mensen van wie de organisatie gegevens verwerkt).

 

 1. Stel een verantwoordelijke aan

Zorg dat er iemand toezicht houdt op de gegevensverwerking volgens de AVG. Uiteindelijk bent u hier zelf verantwoordelijk voor als werkgever. In sommige gevallen bent u verplicht een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen binnen uw bedrijf.

 

 1. Houd u aan de meldplicht datalekken

Deze meldplicht bestond al, maar u moet nu ieder datalek documenteren dat binnen uw bedrijf heeft plaatsgevonden.

 

 1. Zorg (indien nodig) voor verwerkersovereenkomsten

Als u persoonsgegevens deelt met derden zorg dan dat u verwerkersovereenkomsten heeft die voldoen aan de nieuwe eisen van de AVG (zie ook bijlage B - AVG-verklaring). Denk hierbij aan een partij zoals een boekhouder of websitehost.

 

*Dit criterium is zeer waarschijnlijk niet van toepassing op uw schildersbedrijf 

Een erkend Betere Schilder heeft talloze voordelen!

 • IJzerksterk keurmerk
 • Offerte-aanvragen
 • Incassohulp
 • Gratis klantreviews
 • Landelijke uitstraling
 • Handige documenten
 • Altijd op de hoogte
 • Materiaal op maat
 • Juridische hulp
Bekijk alle voordelen!