Garantie informatie

Hoeveel garantie geeft u als schildersbedrijf? En is dit aflopende garantie? Alle informatie over garantie op schilderwerk op een rij!

Jouw schildersbedrijf garandeert als garantiegever dat eventuele gebreken in het werk na oplevering, gedurende vooraf bepaalde perioden kosteloos zullen worden verholpen, tenzij je aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het uitgevoerde werk. Dit laat onverlet dat jouw bedrijf ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.

Aan de andere kant is de opdrachtgever bij gebreken na oplevering wettelijk verplicht het eerder ingeschakelde schildersbedrijf in de gelegenheid te stellen deze gebreken te herstellen.

Hoelang geldt de afgegeven garantie?

De garantie is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de som (excl. BTW), waar voor het werk c.q. delen van het werk is/zijn aangenomen, danwel is/zijn verricht.
De hoogte van het bedrag van de garantie zal volgens onderstaand schema worden bepaald op basis van de oorspronkelijke aanneemsom respectievelijk prijs van de verrichte werkzaamheden (excl. BTW), voor het geheel of voor delen daarvan:

 

Termijn

2 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

1e jaar

100%

100%

100%

100%

2e jaar

50%

65%

75%

80%

3e jaar

--

35%

50%

60%

4e jaar

--

--

25%

40%

5e jaar

--

--

--

20%

Algemene voorwaarden

In alle gevallen waarin aanspraak gemaakt kan worden op garantie, geldt een zogeheten aflopende garantie indien je gebruik maakt van de algemene voorwaarden van De Betere Schilder. Hieronder vind je de algemene consumentenvoorwaarden, de voorwaarden voor de zakelijke markt vind je daar weer onder.

Algemene consumentenvoorwaarden

Bekijk hieronder de algemene voorwaarden voor de zakelijke markt.

Algemene zakelijke voorwaarden

Enkele veel gestelde vragen

1. Gaat de afgegeven garantie over naar een nieuwe eigenaar bij de overdracht van het geschilderde object?

Dit is mogelijk, maar geen vanzelfsprekendheid. De nieuwe eigenaar van het geschilderde object kan ervoor kiezen de garantie over te nemen tegen een bepaald bedrag. Dit is alleen mogelijk indien alle partijen een garantiecontract hebben ondertekend. Hier geldt uiteraard alleen het restant van de aflopende garantie. Dit is buiten de wettelijke garantie gerekend.

2. Wat houdt de wettelijke garantie in?

De wettelijke garantie houdt in dat het schilderwerk moet voldoen aan wat er redelijkerwijs verwacht mag worden.. Stel dat het uitgevoerde werk na een jaar afbladdert kan de opdrachtgever een beroep doen op deze wettelijke garantie. De garantiegever zal de gebreken moeten herstellen indien blijkt dat de gebreken het gevolg zijn van het handelen van de garantiegever.

Onze partners