Nieuwe wetten per 1 juli

Op 1 juli 2020 zijn er een aantal wetswijzigingen in Nederland. Welke nieuwe wetten en regels zijn van belang voor ondernemers met personeel? Een handig overzicht.

baby 1681181 1280

Aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 hebben werknemers recht op meer geboorteverlof. Naast het standaard geboorteverlof van 1 werkweek (betaald), mogen partners in het eerste halfjaar na de geboorte aanvullend geboorteverlof opnemen van minimaal 1 week en maximaal 5 weken.

Tijdens aanvullend geboorteverlof ontvangt je werknemer 70 procent van zijn loon. Je vraagt daarvoor een uitkering aan bij het UWV. Je werknemer komt hiervoor in aanmerking als:

 • het kind is geboren op of na 1 juli 2020; en
 • je werknemer de partner is van de moeder van het kind; en
 • je werknemer eerst standaard geboorteverlof heeft opgenomen (1 week).

Al eerder: Loonsverhoging per week 25

In de cao-SAG, die voor alle werkgevers en werknemers in de schildersbranche geldt, is afgesproken dat alle werknemers in week 25 (15 juni 2020) een structurele loonsverhoging ontvangen van 2,25%.

Daarnaast is er een zogeheten tredeverhoging mogelijk. Dit vraagt een korte uitleg:

Hoe de tredeverhoging werkt is afhankelijk van de trede van een loongroep (LG) waarin de werknemer zit. Het loongebouw bestaat uit 9 loongroepen. Elke loongroep heeft een middentrede met een bijbehorend uurloon. Tot aan de middelste trede van het loongebouw wordt in de oneven jaren, automatisch een periodiek toegekend. In de even jaren, zoals 2020, gebeurt dat op basis van een beoordeling. Deze beoordeling moet wel minimaal 'goed' zijn.

Vanaf de middelste trede vindt periodieke verhoging altijd plaats op basis van beoordeling. De cao regelt dat de overgang naar een volgende trede jaarlijks plaatsvindt met ingang van week 25. Het is dan ook raadzaam om vóór week 25 (de week van 15 juni 2020) stil te staan bij de voorbereiding van de beoordelingsgesprekken. Vindt er geen beoordeling door de werkgever plaats, dan krijgt de medewerker automatisch een verhoging tot het moment waarop de medewerker de hoogste trede in de loongroep heeft bereikt.

Je beoordeelt jouw werknemer aan de hand van de volgende 5 of 6 criteria:

 1. vakbekwaamheid
 2. productiviteit
 3. samenwerking collega’s/leidinggevenden en klanten
 4. kwaliteit van het werk
 5. inzet
 6. leidinggeven (indien van toepassing) 


Jouw werknemer kan zeer goed, goed, voldoende of onvoldoende gefunctioneerd hebben. Indien een werknemer voldoende of onvoldoende heeft gefunctioneerd, dan wordt geen loontrede toegekend.
Bron: mijnvakmijnfunctie.nl

Meer informatie over de huidige CAO
coronavirus 4914028 1280

NOW 2.0

Vanaf 6 juli 2020 kunnen werkgevers een beroep doen op NOW 2.0. Deze noodvoorziening is er voor werkgevers die door de coronacrisis meer dan 20 procent omzetverlies hebben. Je kunt compensatie voor je loonkosten krijgen tot 1 oktober 2020.

NOW 2.0 kun je aanvragen via het UWV. De voorwaarden voor NOW 2.0 zijn anders, namelijk: 

 • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020, dit was januari 2020.
 • De opslag voor andere kosten dan het salaris (bijv. vakantiegeld) wordt verhoogd van 30% naar 40%.
 • Je bedrijf mag tijdens de NOW-periode geen winst uitkeren aan aandeelhouders, geen bonussen aan het bestuur en geen eigen aandelen inkopen.
 • De ontslagboete geldt alleen nog bij ontslag zonder akkoord van meer dan 20 werknemers om bedrijfseconomische redenen.
 • Bij aanvraag van de NOW 2.0 moet je verklaren dat je werknemers stimuleert om bij- en om te scholen.
Meer over Corona en jouw schildersbedrijf

Nieuw minimumloon 1 juli 2020

Het wettelijk minimumloon voor volwassenen (vanaf 21 jaar) is met 27 euro gestegen. Bij een fulltime dienstverband wordt het minimumloon 1.680,- euro bruto per maand. Het minimumjeugdloon is ook aangepast.

Compensatie transitievergoeding

Mogelijk heb je het gemist door de coronacrisis: sinds 1 april 2020 kun je een compensatie van de transitievergoeding krijgen voor langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemers die je hebt ontslagen op of na 1 juli 2015. 

Om in aanmerking te komen voor compensatie via de nieuwe regeling gelden de volgende voorwaarden:

 1. Je hebt je werknemer ontslagen wegens langdurige ziekte.
 2. Je werknemer had recht op de wettelijk voorgeschreven transitievergoeding.
 3. Je hebt de transitievergoeding daadwerkelijk aan je werknemer betaald.

Je moet kunnen aantonen dat aan deze drie voorwaarden is voldaan.
Hulp nodig hiermee? Vraag ons om hulp.

Ondersteuning bij transitievergoeding vragen

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws van de Betere Schilder?

Nee
Ja

Meer nieuws

logo belastingdienst.svg

De Miljoenennota, wat wijzigt er voor jou?

Beter, eerlijker en duurzamer uit de crisis. Dat wil het kabinet be...

Lees dit bericht
old people 1553348 1920

Premieverhoging schilderspensioen dreigt

De dekking van het BPF Schilders, met name de beleidsdekkingsgraad,...

Lees dit bericht
old people 1553348 1920

Tijdelijke lijfrente blijft na protest mogelijk

Wie aanvullend pensioen opbouwt met een lijfrente, mag dat ook in d...

Lees dit bericht