Met welke feestdagen wel en niet vrij?

Het nieuwe jaar is alweer enige tijd onderweg. Met dit overzicht kun je simpel bekijken wanneer werknemers vrije dagen hebben in de vorm van feestdagen of atv-dagen.

Feestdagen en vakanties in 2022

Hoe vallen de feestdagen en schoolvakanties in 2022? En wanneer zijn er verplichte vakantie- en atv-dagen? Handig om te weten bij het maken van een personeels­planning of werkrooster. 

In dit overzicht zijn de drie weken bouwvak en de derde week wintersluiting niet opgenomen, omdat bedrijven zelf mogen bepalen of ze zich hieraan houden of niet.

Meer over de cao-sag

Bekijk dit overzicht voor schildersbedrijven met personeel.

Dag Datum

Vrije dag of feestdag?

Vrijdag 01-01-2022 Nieuwjaarsdag
Maandag 03-01-2022 Verplichte vakantiedag
Dinsdag 04-01-2022 Verplichte vakantiedag
Woensdag 05-01-2022 Atv-dag
Donderdag 06-01-2022 Atv-dag
Vrijdag 07-01-2022 Atv-dag
Vrijdag 15-04-2022 Goede vrijdag
Zondag* 17-04-2022 Eerste Paasdag
Maandag 18-04-2022 Tweede Paasdag
Woensdag 27-04-2022 Koningsdag 
Donderdag 26-05-2022 Hemelvaartsdag
Vrijdag 27-05-2022 Verplichte vakantiedag
Zondag* 05-06-2022 Eerste Pinksterdag
Maandag 06-06-2022 Tweede Pinksterdag
Zondag* 25-12-2022 Eerste Kerstdag
Maandag 26-12-2022 Tweede Kerstdag
Dinsdag 27-12-2022 Atv-dag
Woensdag 28-12-2022 Atv-dag
Donderdag 29-12-2022 Atv-dag
Vrijdag 30-12-2022 Atv-dag

Let op: Bevrijdingsdag is géén vrije dag voor werknemers in de schildersbranche, zo is afgesproken door OnderhoudNL en LBV in de cao-SAG.
*Werkt de werknemer op zaterdag en/of zondag, dan heeft hij/zij deze dagen vrij.

Meer over de cao-sag

Vrij of niet?

En hoe zit het met het loon?

In principe zijn jouw werknemers tijdens deze feestdagen vrij met behoud van loon. Je kunt hierover wel afspraken maken met werknemers om door te werken en elders in het jaar een dag vrijaf met behoud van loon in te plannen.
Een uitzondering is Bevrijdingsdag; deze dag is géén vrije dag voor schilders, ook niet eens in de vijf jaar.
De vrijdag na Hemelvaartsdag is voor schilders een verplichte snipperdag. Die dag zijn de werknemers vrij. Verplichte snipperdagen worden van het saldo verlofdagen afgeschreven.

Wintersluiting

De werkgever is gerechtigd om in de winterperiode een periode van maximaal twee weken vast te stellen waarin de bedrijfsactiviteiten stil liggen.
De werkgever is gerechtigd om na overleg met de werknemer(s) (indien aanwezig de OR of PVT) een extra week (5 dagen aaneengesloten) vast te stellen gedurende de winterperiode waarin de bedrijfsactiviteiten stil liggen.
De werknemer dient over niet-gewerkte dagen als bedoeld in lid 4 van dit artikel meeruren, ATV-dagen en/of vakantiedagen op te nemen.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws van de Betere Schilder?

Nee
Ja

Meer nieuws

Nieuwe veiligheidseisen voor álle steigers

De veiligheidsnorm voor rolsteigers, EN 1004, is herzien. Belangrij...

Lees dit bericht

Belangrijk: Schilders Vakdagen gaan niet door

De welbekende Schilders Vakdagen (voorheen SGA Vakdagen) zijn dit j...

Lees dit bericht

Strengere controles op register gevaarlijke stoffen

Arbeidsinspectie gaat strenger optreden tegen bedrijven die de regi...

Lees dit bericht