Wat verandert er voor schilders met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen?

Geplaatst op 20 juni door Ottilie Laan, De Bouwadvocaat.

Op 1 januari 2024 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De Wkb geldt voor alle aannemers van bouwwerken, van zzp’er tot groot bedrijf. En voor schilders. Zij zijn ook aannemers van een bouwwerk.

Doelen Wkb

De Wkb heeft twee doelen. De bouw moet zelf aantoonbaar zorgen voor meer bouwkwaliteit. Ook krijgen opdrachtgevers een sterkere positie tegenover aannemers. De Wkb kiest een publiekrechtelijke- en een privaatrechtelijk weg om die doelen te bereiken.

img_3325.jpg

Publiek stelsel Wkb: kwaliteitsborger

Onder het publieke stelsel verschuift het toezicht op de bouw door gemeenten naar toezicht door een onafhankelijke kwaliteitsborger. Hij toetst vooraf en tijdens de bouw of het bouwwerk in ieder geval voldoet aan het Bouwbesluit (Bbl onder de Wkb). Bij de oplevering geeft hij een verklaring af dat het bouwwerk voldoet aan het Bbl. Zonder verklaring mag het bouwwerk niet in gebruik worden genomen en kan de gemeente handhaven. Dit stelsel geldt voor vergunningplichtige bouwwerken. In dit blog bespreek ik het private stelsel, omdat schilders meestal geen vergunning nodig hebben.

Privaat stelsel Wkb: wijziging regeling aanneming van werk

Het private stelsel versterkt de positie van opdrachtgevers. Hiervoor past de Wkb de wettelijke regeling van aanneming van het werk in het Burgerlijk Wetboek (BW) op vijf onderdelen aan. Dit zijn de drie belangrijkste wijzigingen voor schilders.

Als expert ben je verplicht om te voorkomen dat je opdrachtgever de fout in gaat zodat jij vakwerk kunt afleveren.

Nu moet je je opdrachtgever voldoende duidelijk en uitdrukkelijk waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht en gebreken en ongeschiktheid van zaken afkomstig van je opdrachtgever voor zover je die kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

De Wkb scherpt de waarschuwingsplicht aan met twee extra vereisten:

  1. Waarschuw schriftelijk en ondubbelzinnig, en:
  2. Wijs op de mogelijke gevolgen voor de deugdelijke nakoming van de overeenkomst.

Zie je bijvoorbeeld beginnende houtrot? Waarschuw dan in heldere taal via een email, SMS, Whatsapp of een brief dat je beginnende houtrot hebt gezien. Zeg daarbij ook dat als je verder schildert zonder herstel van het houtrot, je geen vakwerk kunt afleveren. Doe je dat niet en lever je slecht werk af? Dan ben je aansprakelijk voor de gevolgen.

Onder de Wkb moet je je opdrachtgever bij de oplevering een opleverdossier geven. Daarin zitten in ieder geval tekeningen en berekeningen van het werk, een beschrijving van de toegepaste materialen en de gebruiksfuncties. Je mag in de offerte of overeenkomst afspreken dat je geen opleverdossier geeft of een opleverdossier met een andere inhoud.

Nu ben je als schilder niet aansprakelijk voor gebreken die je opdrachtgever bij oplevering had kunnen ontdekken. De bewijslast hiervan ligt bij de opdrachtgever. Met de Wkb verandert dit. Je wordt aansprakelijk voor gebreken die bij oplevering niet zijn ontdekt, tenzij deze je niet zijn toe te rekenen. Je moet aantonen dat het gebrek er bij de oplevering niet was.

Reactie van De Betere Schilder

“Deze nieuwe wet dwingt de bouwwereld goede kwaliteit te leveren, dat kunnen we alleen maar toejuichen. Voor de schilder blijven de veranderingen en gevolgen gelukkig beperkt. Toch is het zeker raadzaam om werkzaamheden (bijvoorbeeld via beeld) bij te houden en te allen tijde afspraken op papier te zetten. Zo voorkom je onterechte aansprakelijkheid achteraf en misverstanden tijdens de klus.” Aldus Nick Polm van Kwaliteitsorganisatie De Betere Schilder.

Onze 4 belangrijkste tips ter voorbereiding van de komst van de nieuwe wet:

  • Waarschuw voor mogelijke risico’s en gebreken per mail/whatsapp en bewaar dit goed.
  • Benoem in offertes expliciet dat je géén opleverdossier voorlegt of benoem wat je wel wilt voorleggen bij de oplevering. Houdt dit dossier actueel en overhandig dit bij oplevering.
  • Beelden maken van schilderwerk en mogelijke risicogebieden bij start en oplevering (zelfs als dit overduidelijk is)
  • Gebruik opleverformulier van De Betere Schilder en laat tekenen voor akkoord

 

Geschreven door
Ottilie Laan, De Bouwadvocaat
Ottilie Laan, De Bouwadvocaat

Ottilie Laan is gespecialiseerd in het civielrechtelijk bouw- en vastgoedrecht en sinds 2000 werkzaam als advocaat en bedrijfsjurist.

De Bouwadvocaat
Lees ook:

Kennisbank, alle info voor jouw schildersbedrijf op een rij

Deze pagina geeft je een overzicht van veel onderwerpen waar wij je graag over informeren. De continue veranderende wetgeving zorgt ervoor dat de pagina's regelmatig ge-update worden, zorg er dus voor dat je niks mist. Mocht je meer informatie willen over een onderwerp, laat ons dit dan weten.

Bezoek de kennisbank!
Meer nieuws
easyqlimitededitionmodelleermessenset.png
Hoera, Repair Care is 35 jaar!

Repair Care heeft iets te vieren: 35 jaar toewijding aan innovatie ...

Lees dit bericht
training-smc.jpg
De Betere Schilder nu erkend opleider: gesubsidieerd wrappen en spuiten

Kwaliteitsorganisatie De Betere Schilder is door Stichting Mijn Car...

Lees dit bericht
nsvp2024.png
Inschrijven voor Nationale SchildersVakprijs weer mogelijk

Vanaf vandaag kunnen schilders met hun project weer meedingen naar ...

Lees dit bericht