Werkgeverspremie fors omhoog, naar 3,42%

Geplaatst op 15 november door Nick Polm.

In de nieuwe schilders cao (SAVG) zijn enkele regelingen opgenomen om het ziekteverzuim bij (met name) oudere werknemers te verlagen. Deze regelingen worden bekostigd via de premie die Stichting Uitvoeringsregelingen (SUSAG) int bij werkgevers. Door de nieuwe regelingen wordt er niet 0,50%, maar 3,42% geïnd in 2022.

Beide regelingen gefinancierd door werkgeverspremie

De Regeling Vervroegd Uittreden (RVU-regeling) is bedoeld om werknemers de kans te geven eerder te stoppen met werken. Dit geldt overigens wel alleen voor hen die nog drie jaar of korter voor zijn AOW zit en in de laatste 25 jaar minimaal 20 jaar gewerkt heeft onder de cao SAG.

Aan de Generatiepact-regeling kunnen werknemers vanaf 60 jaar vrijwillig deelnemen. Zij kunnen dan 80% werken, tegen 90% loon en 100% pensioenopbouw.

Beide regelingen worden bekostigd via de werkgeverspremie, de opbouw hiervan is vanaf 2022 als volgt:

Regeling Vervroegd Uittreden 2,00%
Regeling Generatiepact 1,00%
Reguliere premie SUSAG 0,42%

Van de reguliere premie mag de werkgever 0,07% inhouden op het loon van de werknemer.

Download de nieuwe cao
Meer nieuws
De Betere Schilder wederom sponsor Nationale SchildersVakprijs

Voor het tweede achtereenvolgende jaar is Kwaliteitsorganisatie De ...

Lees dit bericht
WIN: Volledige wrapping van jouw schildersbus

Kan jouw schildersbus ook wel een likje verf gebruiken? Doe mee met...

Lees dit bericht
SGA Vakdagen gaan definitief door

De Schilder- Glas- en Afwerkingsvakdagen in de Evenementenhal in Go...

Lees dit bericht