Werkgeverspremie fors omhoog, naar 3,42%

Geplaatst op 15 november door Nick Polm.

In de nieuwe schilders cao (SAVG) zijn enkele regelingen opgenomen om het ziekteverzuim bij (met name) oudere werknemers te verlagen. Deze regelingen worden bekostigd via de premie die Stichting Uitvoeringsregelingen (SUSAG) int bij werkgevers. Door de nieuwe regelingen wordt er niet 0,50%, maar 3,42% geïnd in 2022.

Beide regelingen gefinancierd door werkgeverspremie

De Regeling Vervroegd Uittreden (RVU-regeling) is bedoeld om werknemers de kans te geven eerder te stoppen met werken. Dit geldt overigens wel alleen voor hen die nog drie jaar of korter voor zijn AOW zit en in de laatste 25 jaar minimaal 20 jaar gewerkt heeft onder de cao SAG.

Aan de Generatiepact-regeling kunnen werknemers vanaf 60 jaar vrijwillig deelnemen. Zij kunnen dan 80% werken, tegen 90% loon en 100% pensioenopbouw.

Beide regelingen worden bekostigd via de werkgeverspremie, de opbouw hiervan is vanaf 2022 als volgt:

Regeling Vervroegd Uittreden 2,00%
Regeling Generatiepact 1,00%
Reguliere premie SUSAG 0,42%

Van de reguliere premie mag de werkgever 0,07% inhouden op het loon van de werknemer.

Download de nieuwe cao

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws van de Betere Schilder?

Nee
Ja

Meer nieuws

Uitleg zwaarwerkregelingen in nieuwe cao schilders

Met de komst van de nieuwe cao (CAO SAVG) en de recente algemeen ve...

Lees dit bericht

Nationale SchildersVakprijs in nieuwe setting groot succes

Als trotse sponsor van de Nationale SchildersVakprijs keek De Beter...

Lees dit bericht

Gratis BHV-training of brandblusser in Week van de RIE

In de week van 21 t/m 25 juni vindt de Week van de RI&E plaats. De ...

Lees dit bericht