Werkgeverspremie fors omhoog, naar 3,42%

Geplaatst op 15 november door Nick Polm.

In de nieuwe schilders cao (SAVG) zijn enkele regelingen opgenomen om het ziekteverzuim bij (met name) oudere werknemers te verlagen. Deze regelingen worden bekostigd via de premie die Stichting Uitvoeringsregelingen (SUSAG) int bij werkgevers. Door de nieuwe regelingen wordt er niet 0,50%, maar 3,42% geïnd in 2022.

Beide regelingen gefinancierd door werkgeverspremie

De Regeling Vervroegd Uittreden (RVU-regeling) is bedoeld om werknemers de kans te geven eerder te stoppen met werken. Dit geldt overigens wel alleen voor hen die nog drie jaar of korter voor zijn AOW zit en in de laatste 25 jaar minimaal 20 jaar gewerkt heeft onder de cao SAG.

Aan de Generatiepact-regeling kunnen werknemers vanaf 60 jaar vrijwillig deelnemen. Zij kunnen dan 80% werken, tegen 90% loon en 100% pensioenopbouw.

Beide regelingen worden bekostigd via de werkgeverspremie, de opbouw hiervan is vanaf 2022 als volgt:

Regeling Vervroegd Uittreden 2,00%
Regeling Generatiepact 1,00%
Reguliere premie SUSAG 0,42%

Van de reguliere premie mag de werkgever 0,07% inhouden op het loon van de werknemer.

Download de nieuwe cao

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws van de Betere Schilder?

Nee
Ja

Meer nieuws

Nieuw partnership wapent schilders tegen ziekte en verzuim

Per heden kunnen schilder-werkgevers simpel voldoen aan de wettelij...

Lees dit bericht

Wettelijk verplichte RI&E kosteloos beschikbaar

Kwaliteitsorganisatie De Betere Schilder heeft voor alle leden en n...

Lees dit bericht

Nieuwe verspuitbare grondverf en zijdeglanslak van Copperant

Copperant, de groenste verf introduceert twee nieuwe producten in d...

Lees dit bericht