Meest gestelde vragen: Wet kwaliteitsborging

Geplaatst op 11 april door Woub.

Hey erkend Betere Schilders! De Wet kwaliteitsborging is in werking getreden. De Wkb brengt een hoop verantwoordelijkheden met zich mee en reikt tot in de verste uithoeken binnen de bouwsector; het raakt ons allemaal. Van zzp’er tot groot bedrijf. Zelfs onderaannemers krijgen met deze nieuwe wet te maken, zoals ingehuurde zzp’ers.

Wat is de Wet Kwaliteitsborging ook alweer?

LET OP: Wist je dat het uitsluiten van houtrot NIET meer voldoende is?

Laatste update: 15 mei 2024 (alles in oranje)

De Wet kwaliteitsborging is bedoeld om de kwaliteit en veiligheid in de bouwsector te waarborgen en te verbeteren. Het zwaartepunt ligt bij de controle en beoordeling van de bouwprojecten. Voor jou als schilder brengt dit verantwoordelijkheden met zich mee ten aanzien van de geleverde kwaliteit.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vastleggen van de uitgevoerde werkzaamheden. Deze verantwoordelijkheden bevatten  een aantal wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek welke per direct gelden voor jou als schilder:

  • Consumentendossier
  • Verbrede aansprakelijkheid
  • Verdergaande waarschuwingsplicht
Schrijf je in en je kan meteen aan de WKB voldoen!

1: Wat gaat er voor mijn schildersbedrijf veranderen?

Zoals te lezen in de alinea hierboven zijn de belangrijkste zaken te vinden in de veranderingen in het Burgerlijk Wetboek. Met de Wet kwaliteitsborging is dossiervorming, ook wel bekend als bewijslast, een van de essentiële veranderingen.

2: Gelden de wijzigingen voor mijn schildersbedrijf alleen bij nieuwbouw of anders?

Ieder bedrijf krijgt te maken met de Wet kwaliteitsborging. De nadruk heeft de afgelopen tijd voornamelijk gelegen op de vergunningsmatige werken, hierdoor zijn de niet-vergunningsmatige werken onderbelicht gebleven. Je bent zelf verantwoordelijk voor de vastlegging van de uitgevoerde werkzaamheden middels een consumentendossier.

In onderstaande afbeelding wordt er een onderscheid gemaakt tussen het privaatrechtelijke deel en het publiekrechtelijke deel. Let op! Het privaatrechtelijke deel geldt voor alle bouwwerken.

wet_kwaliteitsborging_2024_woub.png

3: Ligt de bewijslast bij mij als schilder en niet meer bij de opdrachtgever?

Jij bent aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan jou zijn toe te rekenen. Maar LET OP: Jij moet kunnen aantonen dat wat je hebt afgesproken met de opdrachtgever ook daadwerkelijk is uitgevoerd.

4: Geldt de 5%-regeling bij oplevering ook voor schilders?

Nee, deze bepaling geldt alleen bij nieuwbouw van woningen.

5: Welke kennis wordt van mij verwacht aangaande de waarschuwingsplicht?

Hoe moet ik voldoen aan de waarschuwingsplicht? En wanneer?

De verdergaande waarschuwingsplicht betekent simpelweg dat jij als schilder verplicht bent de opdrachtgever op de hoogte te stellen over mogelijke uitdagingen en/of risico’s. Dit houdt in dat je de verantwoordelijkheid draagt om mogelijke bouwproblemen te signaleren, identificeren en duidelijk te communiceren. Denk bijvoorbeeld aan houtrot. De waarschuwing moet schriftelijk gebeuren en als schilder moet je alle mogelijke gevolgen benoemen als de waarschuwing niet wordt opgevolgd. Het niet naleven van de waarschuwingsplicht kan ertoe leiden dat jij (mede)aansprakelijk bent voor de gevolgen van die fouten.

6: Geldt de waarschuwingsplicht ook voor meerwerk?

Dit geldt onder andere voor meerwerk. Zoals in bovenstaande vraag moet je duidelijk communiceren wat de gevolgen zijn in tijd en geld.

7: Wat moet er in het consumenten(oplever)dossier staan?

Met het consumentendossier toon jij aan dat je hebt gerealiseerd wat er is afgesproken en dat je goed en deugdelijk werk hebt afgeleverd. Met het dossier geef je de opdrachtgever volledig inzicht in de nakoming van de overeenkomst. Onderdelen van het consumentendossier zijn:

  • Bewijs dat werkzaamheden daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Denk aan foto’s voor, tijdens en na de uitvoering van de werkzaamheden.
  • Bewijs welke materialen zijn gebruikt, inclusief tekst en uitleg hoe deze verwerkt zijn.
  • Alle wijzigingen ten opzichte van de getekende overeenkomst (meer- of minderwerk) moeten schriftelijk zijn vastgelegd.
  • Onderhouds- en instructieboek (indien van toepassing)
  • Garantiebepaling (indien van toepassing)

De wetgever schrijft niet gedetailleerd voor hoe je het consumentendossier vorm moet geven. Maak daarom afspraken met je opdrachtgever over welke informatie je terug laat komen in je consumentendossier en wanneer je deze overhandigt. Op deze manier schets je een correcte verwachting voor de opdrachtgever wat ten goede komt van een soepele samenwerking. Sluit het maken van een consumentendossier bij voorkeur niet uit en maak deze ook niet te beknopt. Dit gaat namelijk ten koste van de bewijslast, waardoor je niet meer kunt voldoen aan de verbrede aansprakelijkheid en de verdergaande waarschuwingsplicht. 

- De verplichting tot het gebruik van het consumentendossier vervalt, wanneer je de nieuwste algemene voorwaarden van De Betere Schilder hanteert. Desalniettemin adviseren wij absoluut om wél een consumentendossier op te bouwen, dan heb je altijd bewijslast -

8: De opdrachtgever constateert krassen in het raam en wil mij aansprakelijk stellen, maar ik heb dit niet gedaan. Hoe dit te voorkomen?

Om dit soort situaties te voorkomen is documenteren en dossiervorming van essentieel belang, zoals in bovenstaande vraag is uitgelegd.

9: Wanneer ben ik aansprakelijk voor schade die later ontstaat?

Houtrot is niet geconstateerd bij de opdracht, maar daar blijkt een tijd na oplevering wel sprake van. Ben ik aansprakelijk?

Zelfs na oplevering blijf je als schilder verantwoordelijk voor eventuele fouten of gebreken die bij oplevering niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan jou zijn toe te rekenen. Het risico en de bewijslast ligt door de verbrede aansprakelijkheid altijd bij de schilder. Jij moet kunnen aantonen dat het gebrek er op het moment van oplevering niet aanwezig was. Deze verandering benadrukt het belang van gedegen documentatie (foto’s/film!) en dossiervorming.

Dit geldt ook bijvoorbeeld in het geval dat er schilderwerk afbladdert door een lekkage, die het gevolg is van een gescheurde loodflap die jij had kunnen constateren!

Update: Indien je alles zorgvuldig vastlegt in het consumentendossier kun je je zelf vrijwaren voor destijds verborgen gebreken. Ook dien je de loodflap goed vast te leggen op beeld. Vervolgens is het aan de particulier om hiermee om te gaan, zolang jij maar kunt bewijzen dat je de opdrachtgever hebt geinformeerd/gewaarschuwd. Dit is dus ideaal om te doen via je consumentendossier.

10: Is de opdrachtgever verplicht mogelijk interessante informatie, wat van invloed kan zijn op het werk, met de aannemer te delen?

Nee, dit is niet opgenomen in de wet. Het is uiteraard wel wenselijk om je opdrachtgever mee te nemen in het proces.. Dit kan je standaardiseren in Woub (partner van De Betere Schilder, waarmee dit artikel is geschreven).

11: Binnen welke termijn moeten gebreken gemeld worden door de opdrachtgever?

Gebreken moeten altijd voorafgaand aan het project gemeld worden.

12: Ik huur een zzp’er in die een gebrek niet heeft geconstateerd. Wie is nu aansprakelijk?

De zzp’er is verantwoordelijk voor zijn eigen werkzaamheden. Uiteindelijk is een gebrek wat niet is geconstateerd, ook weer van invloed op jouw aansprakelijkheid naar jouw opdrachtgever toe. Het is daarom van belang om samen te zorgen voor een zorgvuldige registratie en dossiervorming. Heb je dat niet goed op orde, neem dan zeker even contact op.

13: Ik heb houtrot uitgesloten in mijn overeenkomst, hierdoor ben ik hiervoor niet aansprakelijk. Geldt dat na de komst van de Wkb nog steeds?

De verbrede aansprakelijkheid en verdergaande waarschuwingsplicht is dwingend recht, dit betekent dat je hier niet vanaf mag wijken met je overeenkomst. De wet staat boven jouw overeenkomst, hierdoor is het niet mogelijk om houtrot uit te sluiten.

TIP: Wel kun je jezelf vrijwaren van aansprakelijkheid door zorgvuldig vast te leggen (foto/film) dat er geen sprake was van houtrot toen je het project begon.

Update: Houtrot ontstaat klein en onzichtbaar. In hoeverre ben je aansprakelijk als het een jaar na oplevering pas te constateren is?
Woub: Indien je alles zorgvuldig vastlegt (ook op beeld) in het consumentendossier kun je je zelf vrijwaren voor destijds verborgen gebreken.

14: Wat moet ik (over bijv. aansprakelijkheid, waarschuwingsplicht en gebreken) melden in mijn overeenkomst en algemene voorwaarden? En is er iets uit te sluiten?

Al deze punten zijn dwingend recht en zijn daarom niet uit te sluiten in de algemene voorwaarden.

15: Elke oudere woning heeft gebreken, moet ik dan elke meter vastleggen?

Helaas wel ja, je wil immers de mogelijkheden op aansprakelijkheid uitsluiten. En dat kun je hiermee doen. De vastlegging is uiteraard in lijn met de uit te voeren werkzaamheden (je hoeft bij binnenschilderwerk geen foto's te maken van de buitenkant). Wij adviseren een consumentendossier te gebruiken of het programma van Woub te gebruiken hiervoor. Dat voorkomt veel geregel, problemen en extra werk.

Ik wil contact met Woub
Geschreven door
Woub
Woub

De Wet kwaliteitsborging is per 1-1-2024 in werking getreden en sindsdien heb jij als schilder ermee te maken. Woub zorgt ervoor dat je alle projectinformatie op één centrale plek in de cloud hebt. Per project voeg je chats, checklists, taken, notities, documenten en een planning toe. Je kunt vaste templates aanmaken voor de werkvoorbereiding en je exporteert met één klik een projectdossier waarmee je voldoet aan de Wet kwaliteitsborging.

€500,- korting op de implementatie-investering voor erkend Betere Schilders

Interesse? Neem contact op met De Betere Schilder!

Meer info over deze partner
Lees ook:

Alles over de Wet WKB

Lees hier je je voorbereid op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Inclusief 4 handige tips!

Alles over de Wet WKB
Meer nieuws
training-smc.jpg
De Betere Schilder officieel erkend opleider: gesubsidieerd wrappen en spuiten

Kwaliteitsorganisatie De Betere Schilder is door Stichting Mijn Car...

Lees dit bericht
nsvp2024.png
Inschrijven voor Nationale SchildersVakprijs weer mogelijk

Vanaf vandaag kunnen schilders met hun project weer meedingen naar ...

Lees dit bericht
19f546_ultra-1095-xt_app-6.jpg
GRACO Xtreme TORQUE lijn gelanceerd, alle specs!

De gloednieuwe XT-lijn van Graco is op de FARBE-beurs gelanceerd en...

Lees dit bericht