Schilderslonen met 10,3% omhoog

Geplaatst op 3 oktober door Nick Polm.

Schilders in loondienst gaan per 1 januari maar liefst 10,3 procent meer verdienen. Dit getal is gelijk aan het gemiddelde inflatiecijfer tussen juli 2021 en juni 2022.

Principeakkoord

Dat is het principeakkoord tussen OnderhoudNL en LBV, FNV en CNV in het kader van de lopende cao. De loonstijging is historisch te noemen, maar ook conform de afgesproken automatische prijscompensatie in de cao. Voor werknemers ongetwijfeld een fijne opsteker, voor de kleine en middelkleine werkgever een uitdaging. Verwacht wordt dat de leden instemmen met de voorgenomen loonstijging.

“Deze forse loonstijging is in deze tijd van hoge gasprijzen uitermate lastig voor ondernemers, dat ontken ik niet”, zegt Henk den Boer, bestuursvoorzitter van ondernemersorganisatie OnderhoudNL. “Maar deze tijden zijn ook lastig voor werknemers. We konden niet anders." 

De partijen wijzen op de grote uitdaging waar de onderhoudsbranche in Nederland op dit moment voor staat: de energiecrisis, de geopolitieke onzekerheid, de verduurzamingsopgave en de tekorten op de arbeidsmarkt. Een reguliere loonstijging als kostenstijging is 'enerzijds eigenlijk ondenkbaar', maar anderzijds 'noodzakelijk voor behoud van de koopkracht van de betrokken medewerkers en niet te vergeten voor het aantrekken van nieuwe instroom'.

Meer cao-afspraken

Update

Heb je personeel en reeds getekende offertes ontvangen voor opdrachten 2023, niet rekening houdend met de recente loonstijging?
 
Als je de loonstijging wilt doorberekenen is het allereerst belangrijk te kijken welke afspraken je hebt gemaakt met jouw opdrachtgever. Zowel in de algemene voorwaarden als in het getekende contract. Staat er iets vermeld over het doorberekenen van (prijs)stijgingen? Dan kun je je hierop op beroepen naar de opdrachtgever. 
Neem contact op met de opdrachtgever waarin je goed onderbouwt waarom je je beroept op deze bepaling en welke prijsstijging je doorvoert. 
Heb je geen bepalingen opgenomen in de algemene voorwaarden of contracten? 
Dan adviseren wij je toch contact op te nemen met jouw opdrachtgever en met elkaar hierover in gesprek te gaan. 

Bij het doorberekenen van een stijging van de kosten moet het schildersbedrijf de klant op tijd waarschuwen. Zelfs als er een vaste prijs is afgesproken. Of de aannemer daadwerkelijk een prijsstijging mag doorberekenen, hangt af van de wet. Juridisch gezien is een tussentijdse prijsstijging namelijk alleen toegestaan als:
  • de kostenverhogende omstandigheden niet te voorzien waren;
  • het gaat om een aanzienlijke verhoging (bijv. boven de 5%);
  • de aannemer de opdrachtgever tijdig op de hoogte heeft gesteld van de noodzaak van de prijsverhoging.

Prijsstijging communiceren

Wij hebben een document voor het aankondigen van de prijsstijging, al adviseren wij dit ten zeerste en allereerst telefonisch af te stemmen met de opdrachtgever.
Zoals al eerder bekend hebben wij deze en andere documenten (zo ook voorbeeldteksten over prijsstijgingen onder voorbehoud voor in offertes en voorwaarden) beschikbaar voor leden via onderstaande link.
 
PS. Consumenten zijn wettelijk gezien beter beschermd dan ondernemers. De zogenaamde ‘zwarte lijst’ in de wet bepaalt namelijk dat prijzen pas na drie maanden verhoogd mogen worden, wanneer een consument een overeenkomst heeft getekend. Overigens is dit alleen toegestaan als de consument het recht heeft de overeenkomst te ontbinden.

Documenten opvragen
Meer nieuws
houtreparatieraamkozijn.jpg
Meest gestelde vragen: Wet kwaliteitsborging

Hey erkend Betere Schilders! De Wet kwaliteitsborging is in werking...

Lees dit bericht
ontwerpzondertitel.gif
UNIEK: Certificering verfspuiterbedrijven gelanceerd!

Kwaliteitsorganisatie De Betere Schilder lanceert per direct een un...

Lees dit bericht
Medewerker heeft recht op 2.500,- trainingsvergoeding via Mijn Carrière

Ook in 2024 kunnen alle medewerkers uit de bedrijfstak schilders-, ...

Lees dit bericht