CAO USAG ook algemeen verbindend verklaard

Geplaatst op 4 september door Nick Polm.

Vanaf 4 september 2020 is, naast de CAO SAG, ook de CAO USAG algemeen verbindend verklaard (avv) door het Ministerie SZW. Dit betekent dat álle werkgevers verplicht premie af moeten dragen aan SUSAG voor de bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

christian dubovan y x747yshlw unsplash

Verplichte bijdrage

Alle werkgevers die schilders-, afwerkings- en glaszetwerkzaamheden uitvoeren zijn (per heden) jaarlijks een bijdrage verschuldigd aan de Stichting USAG. Deze bijdrage wordt vastgesteld door CAO-partijen OnderhoudNL en LBV. Het bestuur van de stichting bestaat uit 'afgevaardigden' van deze twee laatstgenoemde partijen.

Bekijk hier de CAO USAG

Berekening van de premie

De premie is een percentage van het door de werkgever aan de werknemer te betalen loon. Over 2020 bedraagt deze 0,5% van het loon waarvan 0,08 procentpunt wordt ingehouden op het loon van de werknemer. Voorbeeld: Als een gemiddelde werknemer een SV jaarloon van ongeveer € 38.500,- heeft, dan is dit dus een premie van € 192,50 per werknemer per jaar.

Deze jaarlijkse bijdrage wordt berekend naar aanleiding van de door de werkgever in te dienen gegevens. Werkgevers zijn dus verplicht opgave te doen van de loonsom én het jaarloon van in dienst zijnde werknemers. Ook de namen, adressen en mailadressen van de werknemers moeten worden ingediend. Doe je dit niet, is de Stichting USAG gerechtigd de bijdrage zelf vast te stellen. Let op: Bij niet tijdige betaling kan men rente berekenen én 15% van de nota met een minimum van 500 euro vorderen.

Dien hier je gegevens in

Verplichte ongevallenverzekering

Alle werkgevers zijn ook verplicht de collectieve ongevallenverzekering af te sluiten. Enkele bijzonderheden hiervan:

  • Geldt voor werknemers met dienstbetrekking bij een bedrijf dat onder de CAO valt, dus niet inleen-, en uitzendkrachten, zzp’ers, etc..
  • Uitkering bij overlijden (€ 33.000,-) of blijvende invaliditeit (verzekerd bedrag € 66.000,- waarbij de uitkering afhankelijk is van de mate van blijvende invaliditeit) door een ongeval.  
  • 24 uurs dekking, dus zowel recht op een uitkering als ongeval binnen als buiten het werk plaatsvindt.
  • Premie is inbegrepen in de USAG premie, is dus nu 0,5% over de loonsom van de werknemer.

PAGO, loopbaancheck en adviesgesprek

Met de te ontvangen premies dient de stichting de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren. Dit trachten zij te doen door een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO), een loopbaancheck en een adviesgesprek. Werkgevers zijn verplicht dit de werknemers aan te bieden en hen hiervoor aan te melden. Echter, deelname hieraan door de werknemer is op vrijwillige basis.

Een PAGO is een keuring voor het voorkomen van gezondheidsschade in het werk. Dit bevat o.a. een biometrisch en lichamelijk onderzoek.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws van de Betere Schilder?

Nee
Ja

Meer nieuws

68974 0218

Repair Care opent opleidingen met 20% korting voor erkend Betere Schilders

Na een lange Corona-pauze kunnen erkend Betere Schilders zich in se...

Lees dit bericht
persconferentie2019 debetereschilder 6

Meesterschilder & Restaurateur Koen Dijkstra wint Klanttevredenheid Award 2020

In de jaarlijkse klanttevredenheid-wedstrijd onder alle erkend Bete...

Lees dit bericht
people exchanging money 3959485 [1]

Extra steunmaatregelen voor ondernemers

Het kabinet trekt de komende drie maanden nog eens 13 miljard euro ...

Lees dit bericht