Tips en trucs voor bepalen kwaliteit van schilderwerk

Schilderwerk en de kwaliteit hiervan

Écht weten hoe je objectief de onderhoudsconditie en kwaliteit van schilderwerk op hout kan beoordelen? Download het 'normendocument' dat wij hebben opgesteld in samenwerking met het Verf Advies Centrum.

 • Wanneer is iets een gebrek?
 • Meest voorkomende gebreken aan houtwerk
 • Meest voorkomende gebreken aan schilderwerk
 • Inclusief inspectieformulier voor jouw schildersbedrijf

Normen voor schilderwerk

Wat mag jouw opdrachtgever verwachten van schilderwerk?

Wij leggen uit wat wel en juist níet toelaatbaar is aan hout- en schilderwerk

Kwaliteitsorganisatie De Betere Schilder acht het leveren van kwaliteit een vereiste en biedt hierin graag ondersteuning. Daarom maakten we een 'normendocument' waarmee je de onderhoudsconditie en kwaliteit van hout- en schilderwerk kunt checken.

Om een indruk te geven, enkele praktische tips en trucs uit het document:

Hoe schilderwerk eerlijk beoordelen?

Opdrachtgever die met een vergrootglas jouw werk naloopt?

Om schilderwerk objectief te beoordelen is het, naast de vastgelegde overeenkomst en overeengekomen kwaliteit, ook van belang rekening te houden met onder andere:

 • Locatie van te beoordelen elementen;

Moeilijk bereikbare en controleerbare plekken wegen minder zwaar mee in de beoordeling. Beeldbepalende onderdelen (zoals een voordeur) mogen geen gebreken bevatten

 • Beoordelingsafstand en -hoek;

Schilderwerk moet minimaal worden beoordeeld vanaf een afstand van 1 meter t.o.v. het object en op 1 meter onder en boven ooghoogte met een hoek van niet meer dan 60 graden.

 • Lichtbron;

Buitenschilderwerk moet men beoordelen bij normaal gesluierde bewolking. Bij binnenwerk gebruik je de normaal aanwezige verlichting.

Gebreken aan houtwerk

Welke gebreken kunnen er plaatsvinden op houtwerk?

Naast het beoordelen van de toegepaste applicatie, is het ook belangrijk te weten welke gebreken er kunnen zijn ontstaan aan het houtwerk, zoals:

 • Houtaantasting/houtrot
 • Open verbindingen
 • Scheuren
 • Klemmende draaiende delen

Door houtaantastende schimmels afgebroken hout kan ontstaan als hout een langere periode een houtvochtigheid van 21% of meer heeft.
Door een te geringe omtrekspeling kunnen bestaande draaiende delen bij het openen klemmen. Dit leidt echter zelden tot verfschade of houtrotschade.
Een scheur mag normaliter niet aanwezig zijn bij net geschilderd houtwerk. In de loop van de tijd zijn enige scheuren toelaatbaar.

Meer gebreken aan houtwerk en de betreffende normeringen zijn te vinden in het normendocument.

Gebreken aan schilderwerk

Welke gebreken kunnen er plaatsvinden bij schilderwerk?

In het Normendocument beschrijven we gebreken die er kunnen voorkomen aan schilderwerk en hoe dit objectief te beoordelen is, zoals bij:

 • Afpoederen
 • Glansverlies
 • Slecht besnijwerk
 • Niet behandelde delen (bijv. omkanten van ramen/deuren)
 • Slechte hechting
 • Zakkers, schroeien, aanzetten, e.d.

De intensiteit van afpoederen moet worden beoordeeld aan de hand van de norm ISO 4628/6. Hierbij plak je een doorzichtig stuk tape op de ondergrond. Het pigment dat blijft hangen na het verwijderen van de tape moet worden vergeleken met de referentiebeelden in de norm.

De omkanten van naar buiten draaiende delen zoals ramen en deuren worden bij het schilderen gerekend tot het buitenschilderwerk. Het gaat hierbij om de onder- en bovenzijde en de sluitzijde. Let op: hiertoe behoren ook de kozijnsponningen (incl. scharnierzijde) van zowel naar buiten als naar binnen draaiende delen. 

Beoordeel op een afstand van 1 meter of er sprake is van slecht besnijwerk:
 algemeen geldt dat ten opzichte van een rechte besnijlijn, alle afwijkingen aan één kant liggen en de grootste en kleinste afwijking onderling maximaal 2 mm verschillen.
 Besmetting van metselwerk, raamdorpelstenen, waterslagen, hang- en sluitwerk, etc.. mag niet voorkomen.

Kleine zakkers komen altijd wel voor in buitenschilderwerk. Beoordeel daarom visueel op één meter afstand of er sprake is van een storende zakker. Als dat het geval is, is er sprake van een gebrek en moet dit worden verholpen. 

Meer gebreken aan schilderwerk en de betreffende normeringen zijn te vinden in het (onderaan deze pagina te downloaden) Normendocument.

Ook benieuwd naar normen voor stucwerk?

Opgeleverd stucwerk levert regelmatig een discussie tussen opdrachtgever en schilder. Wij beschrijven hoe je hiermee het beste kunt omgaan als schilder.

 • Waarom je moet stoppen met termen als behang- en sausklaar 
 • Welke voorbereidende werkzaamheden nodig zijn 
 • Welke normeringen voor stucwerk er zijn 
 • En hoe beoordeel je het eindresultaat
Normen voor stucwerk
stucwerk2.jpg

Beoordelen schilderwerk

Wil je het handige document ontvangen?
 • Wanneer is iets een 'gebrek'? 
 • Meest voorkomende gebreken aan houtwerk 
 • Meest voorkomende gebreken aan schilderwerk 
 • Inclusief inspectieformulier voor je bedrijf