Menu
Inschrijven als schilder
De Betere Schilder – het erkende keurmerk voor schilders
Inschrijven als schilder

Garantie informatie

Uw schildersbedrijf garandeert als garantiegever dat eventuele gebreken in het werk na oplevering, gedurende vooraf bepaalde perioden kosteloos zullen worden verholpen, tenzij u aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het uitgevoerde werk. Het voorgaande laat onverlet dat uw bedrijf ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet. In alle gevallen waarin aanspraak gemaakt kan worden op garantie, geldt een zogeheten aflopende garantie.

Hoelang geldt de afgegeven garantie?

De garantie is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de som (excl. BTW), waar voor het werk c.q. delen van het werk is/zijn aangenomen, danwel is/zijn verricht.
De hoogte van het bedrag van de garantie zal volgens onderstaand schema worden bepaald op basis van de oorspronkelijke aanneemsom respectievelijk prijs van de verrichte werkzaamheden (excl. BTW), voor het geheel of voor delen daarvan:

 

Termijn

2 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

1e jaar

100%

100%

100%

100%

2e jaar

50%

65%

75%

80%

3e jaar

--

35%

50%

60%

4e jaar

--

--

25%

40%

5e jaar

--

--

--

20%

 

Algemene Voorwaarden

Kwaliteitsorganisatie De Betere Schilder heeft algemene voorwaarden ten behoeve van zowel de particuliere als de zakelijke markt opgesteld en gedeponeerd. Deze zijn vrij te gebruiken door erkend Betere Schilders en voorkomen onnodige risico's.

 

 

Veel gestelde vragen

1. Gaat de afgegeven garantie over naar een nieuwe eigenaar bij de overdracht van het geschilderde object?

Dit is mogelijk, maar geen vanzelfsprekendheid. De nieuwe eigenaar van het geschilderde object kan ervoor kiezen de garantie over te nemen tegen een bepaald bedrag. Dit is alleen mogelijk indien alle partijen een garantiecontract hebben ondertekend. Hier geldt uiteraard alleen het restant van de aflopende garantie. Dit is buiten de wettelijke garantie gerekend.

 

2. Wat houdt de wettelijke garantie in?

De wettelijke garantie houdt in dat het schilderwerk moet voldoen aan wat er redelijkerwijs verwacht mag worden.. Stel dat het uitgevoerde werk na een jaar afbladdert kan de opdrachtgever een beroep doen op deze wettelijke garantie. De garantiegever zal de gebreken moeten herstellen indien blijkt dat de gebreken het gevolg zijn van het handelen van de garantiegever.

Een erkend Betere Schilder heeft talloze voordelen!

  • IJzerksterk keurmerk
  • Offerte-aanvragen
  • Incassohulp
  • Gratis klantreviews
  • Landelijke uitstraling
  • Handige documenten
  • Altijd op de hoogte
  • Materiaal op maat
  • Juridische hulp
Bekijk alle voordelen!