Menu
Inschrijven als schilder
De Betere Schilder – het erkende keurmerk voor schilders
Inschrijven als schilder

Veilig werken op hoogte

Valgevaar is een van de meest voorkomende oorzaken van een arbeidsongeval. Op een werkplek waar het gevaar bestaat van hoogte te vallen, moeten maatregelen worden genomen. Dat moet altijd bij een hoogte van 2,50 meter of hoger, maar ook onder de 2,50 meter moeten maatregelen worden getroffen als sprake is van een risico op vallen. Voor het veilig werken op hoogte heeft Volandis zogeheten A-bladen laten ontwikkelen waarin alles staat over het gebruik van ladders en trappen én rolsteigers.

Ladders en trappen

Ladders mogen worden ingezet om naar een hoger of lager gelegen tijdelijke werkplek te gaan, maar zijn niet geschikt om materialen mee naar boven of beneden te brengen. Bij het werken op hoogte mogen ladders of trappen alleen worden gebruikt voor kortdurende lichte werkzaamheden op wisselende locaties.
U dient vooraf altijd te beoordelen of het gebruik van een veiliger arbeidsmiddel dan een ladder of trap mogelijk is.
Om te beoordelen of uw trap of ladder geschikt is als werkplek dient u rekening te houden met:

 • Operationeel - economische beperkingen
 • Veiligheidstechnische berperkingen (bijv. door hoogwerker op de rijweg)
 • Stahoogte ladder max. 5 meter en trap 2,5 meter
 • Effectieve statijd ladder max. 2 uur en 4 uur trap
 • Maximale krachtuitoefening 50 N en 10 kg 
 • Maximale reikwijdte buiten ladder of trap 1 meter (binnen armlengte)

Is er sprake van beperkingen of kan niet worden voldaan aan deze eisen, is het gebruik van ladder of trap niet toegestaan. Daarnaast is de werkgever, die zijn werknemers op een ladder of trap laat werken,  verantwoordelijk voor de technische staat van de ladder of trap. Deze moet zich ervan overtuigen dat de ladder of trap periodiek is geïnspecteerd.

Meer informatie over het veilige gebruik van ladders en trappen is terug te lezen in het A-blad 'Ladders en Trappen'.

 

Rolsteigers

Niet goed opgebouwde rolsteigers zijn onnodig en gevaarlijk. Vanaf 2018 moet dit dan ook veiliger. Volgens nieuwe regelgeving mag je een werkplatform pas betreden nadat er rondom een leuning op heuphoogte is aangebracht. Zie hiervoor ook ons eerdere nieuwsbericht over de nieuwe regels.
Bekijk hieronder een gemakkelijke checklist om te kijken of u veilig werkt met de rolsteiger:

Algemeen

 • Kunnen de geplande werkzaamheden op een veilige manier met deze rolsteiger worden uitgevoerd?
 • Staat de rolsteiger op een voldoende horizontale, vlakke en draagkrachtige ondergrond?
 • Zijn er maatregelen getroffen voor verkeer en/of passanten?
 • Is er rekening gehouden met mogelijke obstakels (deuren, luifels en/of elektriciteit)?
 • Zijn alleen geïnspecteerdeen in goede staat verkerende onderdelen gebruikt?
 • Staan de wielen op de rem?

Stijfheid en stabiliteit

 • Staat de rolsteiger waterpas?
 • Is de rolsteiger compleet?
 • Zijn er voldoende diagonalen en horizontalen geplaatst, op de juiste positie gemonteerd?
 • Zijn de stabilisatoren juist geplaatst?
 • Indien verankering noodzakelijk: is de rolsteiger juist verankerd?
  (Houd hierbij rekening met doorwerk- en reclamezeilen! Raadpleeg bij hoogtes vanaf 8 meter buiten en 12 meter binnen de leverancier.)
 • Zijn alle onderdelen geborgd?
 • Is de steiger opgebouwd conform de handleiding opbouw en gebruik van de fabrikant?
 • Kunnen de werkzaamheden met de gerealiseerde werkvloerhoogte veilig worden uitgevoerd?

 

Opgang

 • Is de rolsteiger aan de binnenzijde veilig te beklimmen?
 • Zijn er voldoende rustbordessen(verspringende bordessen om de 2 meter of om de 4 meter geheel dicht gelegd)?
 • Zijn de rustbordessen aan beide zijden voorzien van heupleuningen? 

 

Werkvloer

 • Zijn er op de werkvloer heup- en knieleuningen gemonteerd?
 • Zijn er op de werkvloer kantplanken gemonteerd?
 • Is de werkvloer volledig dicht gelegd?
 • Zijn de platformen tegen opwaaien geborgd?

 

Daar waar met ‘nee’ is geantwoord, moeten passende maatregelen worden genomen, anders mag de rolsteiger niet worden gebruikt.
Bekijk voor meer informatie over het veilig gebruiken van een rolsteiger het A-blad 'Rolsteigers'.

Een erkend Betere Schilder heeft talloze voordelen!

 • IJzerksterk keurmerk
 • Offerte-aanvragen
 • Incassohulp
 • Gratis klantreviews
 • Landelijke uitstraling
 • Handige documenten
 • Altijd op de hoogte
 • Materiaal op maat
 • Juridische hulp
Bekijk alle voordelen!