Menu
Inschrijven als schilder
De Betere Schilder – het erkende keurmerk voor schilders
Inschrijven als schilder

RI&E verplichting

Bent u RI&E plichtig?

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). 
Met behulp van onderstaand stroomschema kunt u bepalen of ook ú volgens de Arbowet verplicht bent een RI&e uit te voeren.

 

 

LET OP: U moet dus ook een RI&E opstellen als u gebruik maakt van uitzendkrachten, vrijwilligers, leerlingen of stagiaires.
Het opstellen van een RI&E kunt u met uw bedrijf gemakkelijk zelf doen. Dit is de taak van de preventiemedewerker. Een preventiemedewerker is iemand die zich in het bedrijf (ook) bezighoudt met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. In grote bedrijven (> 25 werknemers) moet hier iemand voor zijn aangewezen. In kleine bedrijven is het vaak de directeur die de taken van de preventiemedewerker verzorgt.

RI&E MKB Bouwnijverheid downloaden

De RI&E MKB Bouwnijverheid is een programma waarmee kleine bedrijven (met een beperkt aantal verschillende beroepen) op eenvoudige wijze zelf een RI&E en een plan van aanpak (PvA) kunnen maken, zonder inschakeling van deskundigen. U kunt het programma downloaden via onderstaande link.

LET OP: Dit programma is jaren geleden gemaakt voor schildersbedrijven en dus niet meer up-to-date. Het kan dus zijn dat niet alle risico's waar u mee te maken heeft erin staan. Ga hier dus zorgvuldig mee om en laat deze altijd door een derde beoordelen.

 

 

De RI&E MKB Bouwnijverheid is erkend door het Steunpunt RI&E. Als de RI&E is gemaakt met dit instrument, dan is een toetsing niet verplicht voor bedrijven tot en met 25 werknemers. De RI&E MKB Bouwnijverheid is bedoeld voor werkgevers, preventiemedewerkers en kerndeskundigen (zelfstandig of werkzaam bij een arbodienst). 


Met de RI&E MKB Bouwnijverheid: 

 • Hebt u een handig hulpmiddel om zelf de RI&E op te stellen.
 • Houdt u op eenvoudige wijze het plan van aanpak actueel.
 • Voldoet u aan de wet- en regelgeving.
 • Hebt u een praktisch hulpmiddel voor de preventiemedewerker.

 

Gratis downloaden
U kunt de RI&E MKB Bouwnijverheid downloaden als ZIP-bestand.
Ga als volgt te werk:

 • Klik op 'Download de RI&E MKB Bouwnijverheid' (zie de link hieronder).
 • In het scherm wat verschijnt klikt u op 'Opslaan'.
 • Sla het ZIP-bestand op in een tijdelijk map.
 • Na het downloaden dubbelklikt u op het ZIP-bestand.
 • Vervolgens klikt u op "Setup.exe". De software gaat zichzelf installeren.
 • Als u klaar bent kunt u de tijdelijke map weggooien.

RI&E MKB Bouwnijverheid downloaden

Een erkend Betere Schilder heeft talloze voordelen!

 • IJzerksterk keurmerk
 • Offerte-aanvragen
 • Incassohulp
 • Gratis klantreviews
 • Landelijke uitstraling
 • Handige documenten
 • Altijd op de hoogte
 • Materiaal op maat
 • Juridische hulp
Bekijk alle voordelen!