Menu
Inschrijven als schilder
De Betere Schilder – het erkende keurmerk voor schilders
Inschrijven als schilder

Personeelsbeleid

Goed personeelsbeleid betekent dat u op de juiste manier omgaat met uw personeel. Dit kan uw bedrijf veel opleveren.
Denk hierbij aan gemotiveerde en goed opgeleide werknemers, minder verzuim en een betere continuïteit van uw schildersbedrijf.
Wij delen de omgang met personeel door drieen, waarin wij diverse zaken behandelen. Vervolgens bespreken we handige documenten met betrekking tot uw personeelsbeleid.

 


Wij zetten daarnaast graag eens de belangrijkste kenmerken van goed personeelsbeleid op een rij:

Voldoen aan wet- en regelgeving
Rondom personeel bestaan veel wetten en regels. Als u een goed personeelsbeleid voert, dan zorgt u ervoor dat uw bedrijf hieraan voldoet. Hiermee voorkomt u niet alleen hoge boetes en transitievergoedingen, maar geeft u werknemers ook de bescherming waar zij recht op hebben.

Veilige en gezonde werkomgeving bieden
Iedere werknemer moet kunnen rekenen op een veilige en gezonde werkomgeving. Goed personeelsbeleid houdt in dat u maatregelen neemt die daarvoor zorgen. Dat vraagt dan ook om goed arbobeleid.

Bewust omgaan met verzuim
Bij een goed personeelsbeleid gaat u bewust met ziekteverzuim om.

Adequaat en eerlijk belonen
Voor een adequate beloning moet u in elk geval rekening houden met het minimumloon en een eventuele verplichte cao. Indien u lid bent van OnderhoudNL bent u namelijk verplicht deze cao te volgen. Geen lid, dan gebruikt u de 'oude' schilders-cao.

Gelijke kansen bieden
Goed personeelsbeleid gaat uit van gelijke kansen. Het moet bijvoorbeeld niets uitmaken of iemand man of vrouw is, van Nederlandse of niet-Nederlandse herkomst is of wel of geen beperking heeft.

Afspraken goed vastleggen
Het is belangrijk om afspraken met werknemers goed vast te leggen. Als u dit een vast onderdeel maakt van het personeelsbeleid, dan voorkomt u onenigheid achteraf. Maak ook een personeelshandboek waarin u alle bedrijfsregels vastlegt.

Voldoende inspraak geven
Bij een goed personeelsbeleid hebben uw werknemers voldoende inspraak. Medezeggenschap: de personeelsvergadering, de personeelsvertegenwoordiging en de ondernemingsraad. Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf kan een van deze inspraakmogelijkheden verplicht zijn.

Regelmatig afstemmen
Regelmatig afstemmen over het werk is erg belangrijk. Binnen een goed personeelsbeleid doet u dit op een structurele manier door aan de slag te gaan met de gesprekscyclus. Dit is een jaarlijks terugkerende reeks gesprekken waarbij u ingaat op de doelstellingen, het functioneren en de beoordeling. 

Personeel ontwikkelen
Investeren in ontwikkeling van werknemers is belangrijk voor goed personeelsbeleid. U kunt denken aan bijvoorbeeld opleidingsmogelijkheden. Personeelsontwikkeling is overigens niet vrijblijvend, want op grond van de Wet werk en zekerheid (Wwz) hebt u als werkgever een scholingsplicht.

Zorgvuldig omgaan met disfunctioneren
Het is van belang op een zorgvuldige manier om te gaan met slecht functionerende werknemers. Zo kunt u een disfunctionerende werknemer niet zomaar de wacht aanzeggen. De wet stelt namelijk allerlei eisen aan ontslag bij disfunctioneren, zoals een verbetertraject. Het disfunctioneren zult u aannemelijk moeten maken met een ontslagdossier.

Een erkend Betere Schilder heeft talloze voordelen!

  • IJzerksterk keurmerk
  • Offerte-aanvragen
  • Incassohulp
  • Gratis klantreviews
  • Landelijke uitstraling
  • Handige documenten
  • Altijd op de hoogte
  • Materiaal op maat
  • Juridische hulp
Bekijk alle voordelen!