Menu
Inschrijven als schilder
De Betere Schilder – het erkende keurmerk voor schilders
Inschrijven als schilder

PBM

De werkgever is verplicht Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) ter beschikking te stellen. De werknemer is vervolgens verplicht deze beschermingsmiddelen te gebruiken. Voordat een werkgever overgaat op het beschikbaar stellen van PBM, moet hij de arbeidshygiënische strategie volgen. Deze bestaat uit een aantal stappen:

 

 • Onderzoek of de risico’s bij de bron kunnen worden weggenomen. Bijvoorbeeld door een schadelijke stof te vervangen voor een veiliger alternatief.
 • Het wegnemen van de risico’s door een andere werkwijze te kiezen. Deze schermen alle werknemers af van het risico. Bijvoorbeeld het afzuigen van stoffen. Of het plaatsen van beschermkappen op machines.
 • Beperken collectieve maatregelen het risico niet afdoende, dan moet de werkgever proberen het risico voor individuele werknemers te beperken. Bijvoorbeeld door taakroulatie.

 

Blijven er risico’s over? Dan moet de werkgever PBM verstrekken. Het gebruik van PBM is daarom de laatste bescherming tegen een verwonding of het oplopen van een aandoening of zelfs beroepsziekte.

Verplichtingen werkgever en werknemer

De werkgever:

 • verstrekt persoonlijke beschermingsmiddelen gratis aan zijn werknemers.
 • geeft de benodigde voorlichting en instructie over juist gebruik en onderhoud.
 • geeft aan waar persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt moeten worden.
 • houdt toezicht op het juiste gebruik.
  maakt afspraken over onderhoud en vervanging.

 

Naast de verplichtingen voor de werkgever, heb je als werknemer ook verplichtingen. De werknemer is verplicht:

 • de verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.
 • deel te nemen aan voorlichting en instructie.
 • persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze te onderhouden en op te slaan.

 

Leent u als schildersbedrijf krachten in, bent u als werkgever verplicht passende beschermingsmiddelen te verstrekken. 

Een erkend Betere Schilder heeft talloze voordelen!

 • IJzerksterk keurmerk
 • Offerte-aanvragen
 • Incassohulp
 • Gratis klantreviews
 • Landelijke uitstraling
 • Handige documenten
 • Altijd op de hoogte
 • Materiaal op maat
 • Juridische hulp
Bekijk alle voordelen!