Cao informatie

In een cao staan afspraken over onderwerpen als arbeidsduur, beloning, kinderopvang, scholing, vakantie-, pensioen- en ontslagregelingen. Wij zetten op een rij welke cao momenteel geldt en welke gevolgen dat heeft voor je bedrijf.

CAO voor schilders in Nederland

Voor schilders in Nederland geldt sinds november 2019 een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst. Dit houdt in dat alle werkgevers en werknemers in de schildersbranche zich aan de afspraken moeten houden die OnderhoudNL met vakbond LBV moeten houden. Ook als een schildersbedrijf niet bij één van deze organisaties is aangesloten.

Betalen over loonsom

OnderhoudNL zal op termijn ook een algemeen verbindende verklaring aanvragen voor de cao voor uitvoeringsregelingen (SUSAG-cao). Zodra dat in werking treedt dienen alle werkgevers per kalenderjaar circa 0,5% over de loonsom af te dragen aan een fonds dat LBV en OnderhoudNL beheren. Met dit fonds worden zaken, zoals een vitaliteitsprogramma voor bedrijven, geregeld. Wij houden je hiervan uiteraard op de hoogte.

Cao of arbeidsovereenkomst?

Indien er in een individuele arbeidsovereenkomst (die tijdens de algemeen verbindende verklaring is afgesloten) in positieve zin wordt afgeweken van de gebruikte schilders-cao, gaat dat positieve deel boven de cao. Arbeidsvoorwaarden afgesproken ná afloop van de cao zijn niet gebonden aan de cao en mogen dus afwijken in positieve en negatieve zin.

 

Huidige CAO voor schilders

Meer weten?

Neem contact op!

Is de informatie in onze kennisbank niet datgene wat je zocht of wil je gewoon meer over een onderwerp weten, neem dan contact met ons op en wij helpen je graag verder.