Menu
Inschrijven als schilder
De Betere Schilder – het erkende keurmerk voor schilders
Inschrijven als schilder

Cao informatie

Wat is een cao?

Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Dit is een verzameling afspraken tussen werkgevers en werknemers. Over deze afspraken onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. In een cao staan afspraken over onderwerpen als arbeidsduur, beloning, kinderopvang, scholing, vakantie-, pensioen- en ontslagregelingen.

Cao, wel of niet?

Lidbedrijven van OnderhoudNL dienen vanaf 1 oktober 2017 de nieuwe, met de LBV afgesloten cao te volgen. Niet OnderhoudNL-leden kunnen ervoor kiezen om de oude cao te volgen. Dit is het gevolg van het feit dat de nieuwe cao niet algemeen verbindend verklaard (avv) is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een avv verplicht alle bedrijven in een sector om de cao te volgen. Vaak maken cao’s een voorbehoud: de cao geldt pas als de avv van kracht wordt, en dan met terugwerkende kracht. Deze cao kent die bepaling niet. OnderhoudNL-leden hebben dus geen keuze (maar ze hebben dan ook via ledenraadplegingen laten weten voor deze cao te zijn).

Kortom; bent u géén lid van OnderhoudNL kunt u er voor kiezen de oude cao te gebruiken. U kunt deze onderaan de pagina downloaden.

Cao of arbeidsovereenkomst?

Indien er in een individuele arbeidsovereenkomst (die tijdens de algemeen verbindende verklaring is afgesloten) in positieve zin wordt afgeweken van de gebruikte schilders-cao, gaat dat positieve deel boven de cao. Arbeidsvoorwaarden afgesproken ná afloop van de cao zijn niet gebonden aan de cao en mogen dus afwijken in positieve en negatieve zin.

Atv-dagen

Atv-dagen zijn roostervrije dagen die je werknemers kunnen opbouwen in het kader van arbeidstijdverkorting (atv). Hierbij werkt je personeel meer uren dan in het arbeidscontract staat. De opgebouwde atv-uren kunnen zij vervolgens opnemen als een roostervrije dag.
Maar LET OP; voor schilders is echter bedoeld dat ATV-dagen worden gegeven voor de dagen in de week van kerst tot de eerstvolgende maandag in het nieuwe jaar. Normaal gesproken worden vrije dagen (incl. ATV) opgebouwd. In het geval van de 'oude schilders-cao' zijn deze dagen echter bedoeld om een sluiting rond kerst mogelijk te maken, daarom is er hier geen sprake van opbouw.

Indien de werknemer op één of meerdere van deze dagen wegens ziekte niet kan werken, komt het recht op deze dagen te vervallen. De werknemer heeft dus niet het recht de dagen in dat geval op een later moment op te nemen.

Heel concreet voor dit jaar:
De ATV-dagen gelden voor 23, 24, 27, 30 en 31 december. In 2019 zijn het dus 5 ATV-dagen, die iedereen moet krijgen, zelfs als zij op 1 december a.s. zijn begonnen.

Schilders-cao

Een erkend Betere Schilder heeft talloze voordelen!

  • IJzerksterk keurmerk
  • Offerte-aanvragen
  • Incassohulp
  • Gratis klantreviews
  • Landelijke uitstraling
  • Handige documenten
  • Altijd op de hoogte
  • Materiaal op maat
  • Juridische hulp
Bekijk alle voordelen!