Menu
Inschrijven als schilder
De Betere Schilder – het erkende keurmerk voor schilders
Inschrijven als schilder

Cao informatie

Wat is een cao?

Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Dit is een verzameling afspraken tussen werkgevers en werknemers. Over deze afspraken onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. In een cao staan afspraken over onderwerpen als arbeidsduur, beloning, kinderopvang, scholing, vakantie-, pensioen- en ontslagregelingen.

Cao, wel of niet?

Lidbedrijven van OnderhoudNL dienen vanaf 1 oktober 2017 de nieuwe, met de LBV afgesloten cao te volgen. Niet OnderhoudNL-leden kunnen ervoor kiezen om de oude cao te volgen. Dit is het gevolg van het feit dat de nieuwe cao niet algemeen verbindend verklaard (avv) is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een avv verplicht alle bedrijven in een sector om de cao te volgen. Vaak maken cao’s een voorbehoud: de cao geldt pas als de avv van kracht wordt, en dan met terugwerkende kracht. Deze cao kent die bepaling niet. OnderhoudNL-leden hebben dus geen keuze (maar ze hebben dan ook via ledenraadplegingen laten weten voor deze cao te zijn).

Kortom; bent u géén lid van OnderhoudNL kunt u er voor kiezen de oude cao te gebruiken. U kunt deze onderaan de pagina downloaden.

Cao of arbeidsovereenkomst?

Indien er in een individuele arbeidsovereenkomst (die tijdens de algemeen verbindende verklaring is afgesloten) in positieve zin wordt afgeweken van de gebruikte schilders-cao, gaat dat positieve deel boven de cao. Arbeidsvoorwaarden afgesproken ná afloop van de cao zijn niet gebonden aan de cao en mogen dus afwijken in positieve en negatieve zin.

Schilders-cao

Een erkend Betere Schilder heeft talloze voordelen!

  • IJzerksterk keurmerk
  • Offerte-aanvragen
  • Incassohulp
  • Gratis klantreviews
  • Landelijke uitstraling
  • Handige documenten
  • Altijd op de hoogte
  • Materiaal op maat
  • Juridische hulp
Bekijk alle voordelen!