Menu
Offerte aanvragen
De Betere Schilder – het erkende keurmerk voor schilders
Zoek een erkend Betere Schilder bij u in de buurt (bv. Breda of 4821AA) Zoek een Betere Schilder (bv. 4821AA)

Compensatie transitievergoeding definitief per 1 april 2020

Schilder

Werkgevers kunnen definitief vanaf 1 april 2020 een compensatie aanvragen voor de transitievergoedingen die zij hebben betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Hiervoor is een regeling gepubliceerd.

De laatste tijd kwam de compensatieregeling in het nieuws, omdat werkgevers hierover meer duidelijkheid wilden. Met de publicatie van de Regeling compensatie transitievergoeding en de inwerkingtredingsdatum is het één en ander verduidelijkt. De beoogde ingangsdatum is nu definitief: de compensatie is vanaf 1 april 2020 aan te vragen als een werkgever bij (gedeeltelijk) ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (na minimaal twee jaar) een (transitie)vergoeding heeft betaald. Werkgevers die op of na 1 juli 2015 maar vóór 1 april 2020 de vergoeding hebben betaald, moeten op uiterlijk 30 september 2020 de compensatie hebben aangevraagd. Na die aanvraag beslist UWV binnen zes maanden of de werkgever de compensatie ook daadwerkelijk krijgt.

Ook (transitie)vergoedingen die werkgevers vanaf 1 april 2020 aan werknemers betalen, zal UWV op aanvraag compenseren. De aanvraag wordt in behandeling genomen op voorwaarde dat de werkgever de vergoeding volledig heeft betaald én er op het moment van de aanvraag nog niet meer dan zes maanden zijn verstreken na de dag waarop de vergoeding van de rekening van de werkgever is afgeschreven.

Veel documenten nodig voor recht op compensatie
In de toelichting op de regeling staat ook vermeld welke gegevens UWV zoal nodig zal hebben voor de beoordeling van het recht op en de hoogte van de compensatie. Uit de gegevens moet blijken dat: er sprake was van een arbeidsovereenkomst, hoelang deze overeenkomst duurde, de werknemer ziek uit dienst ging, daarvoor een (transitie)vergoeding is betaald, hoe die vergoeding is berekend én hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren. De in de toelichting genoemde benodigde gegevens komen overeen met de informatie uit de eerdere conceptversie. UWV zal nog een formulier publiceren waaruit blijkt welke documenten precies nodig zijn.

Met de wet en de regeling worden drempels weggenomen (die werkgevers ervaren) voor het beëindigen van zogeheten slapende dienstverbanden, waarbij langdurig zieke werknemers in dienst blijven maar geen salaris ontvangen.

terug naar vorige pagina

Een erkend Betere Schilder biedt u veel voordelen

  • Getoetste schilders
  • Jarenlange garantie
  • Klachtenprocedure
  • Klanttevredenheid: 9,0
  • 9% BTW-tarief
  • Gedeponeerde voorwaarden
Bekijk alle voordelen