Menu
Offerte aanvragen
De Betere Schilder – het erkende keurmerk voor schilders
Zoek een erkend Betere Schilder bij u in de buurt (bv. Breda of 4821AA) Zoek een Betere Schilder (bv. 4821AA)

Mogelijke bezuiniging op praktijkleren kost duizenden leerbanen

Schilder

De sociale partners MKB-Nederland, VNO-NCW en FNV maken zich ernstig zorgen over de financiering van het praktijkleren in de beroepsgerichte leerweg (bbl). Het ministerie van OCW heeft al een bezuiniging van € 7 miljoen aangekondigd.

FNV: "En dat mag geen opmaat zijn naar het verder uitkleden van de subsidieregeling praktijkleren."
Fors bezuinigen op de bbl kost 40.000 leer-werkbanen per jaar en met name in het mkb, zo waarschuwen zij. Het gaat dan om banen voor jongeren, maar ook voor volwassenen die zich willen om- of bijscholen. Het ondermijnt ook de eigen ambities van kabinet om een leven lang ontwikkelen te stimuleren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een vak te leren en aan het werk te helpen. Bovendien zijn leer-werkbanen juist nu hard nodig om de tekorten in het mkb te bestrijden en de broodnodige vakmensen op te leiden.

De organisaties ontvangen signalen dat het volledig stoppen van de subsidieregeling als serieuze bezuinigingsoptie bij OCW op tafel ligt. Dat levert het kabinet op korte termijn geld op, maar heeft desastreuze en structurele gevolgen voor de arbeidsmarkt in de betrokken branches, aldus de werkgevers en werknemers.

Ton Heerts, voorzitter MBO Raad (brancheorganisatie van scholen in het MBO), begrijpt de vrees van werkgevers en werknemers. “We delen de grote zorgen van MKB-Nederland en FNV. Het voornemen van het kabinet dreigt ook haaks te staan op het grote leer-werkbanenoffensief waar de Tweede Kamer op lijkt aan te sturen. De subsidieregeling kan voor veel mensen ook net het verschil maken tussen langdurig aan het werk of langdurig aan de kant staan. Ik hoop dat het kabinet deze bezuiniging terugdraait en niet alleen de beschikbare middelen handhaaft maar zelfs uitbreidt.”

terug naar vorige pagina

Een erkend Betere Schilder biedt u veel voordelen

  • Getoetste schilders
  • Jarenlange garantie
  • Klachtenprocedure
  • Klanttevredenheid: 9,0
  • 9% BTW-tarief
  • Gedeponeerde voorwaarden
Bekijk alle voordelen