Menu
Offerte aanvragen
De Betere Schilder – het erkende keurmerk voor schilders
Zoek een erkend Betere Schilder bij u in de buurt (bv. Breda of 4821AA) Zoek een Betere Schilder (bv. 4821AA)

Savantis adviseert over nieuwe Wet werk en Zekerheid

Schilder

Een vrijblijvend oriëntatiegesprek – daarin beantwoorden de adviseurs van Savantis vragen van werkgevers over de nieuwe Wet werk en zekerheid en zetten ze desgewenst stappen om met de veranderingen aan de slag te gaan. Vooral scholingsplicht en transitievergoeding zijn onderwerpen waarin de adviseurs, volgens eigen zeggen, thuis zijn. De nieuwe wet gaat in op 1 juli 2015.

In een vrijblijvend oriëntatiegesprek beantwoordt de adviseur van Savantis vragen over de nieuwe Wet werk en zekerheid. De werkgever die met zijn scholingsplicht aan de slag wil, kan denken aan individuele scholingsplannen of een bedrijfsbreed opleidingsplan. Tot juli 2016 is hiervoor subsidie beschikbaar vanuit het Sectorplan. Op verzoek kan de adviseur de werkgever op elk gebied ontzorgen en eventueel adviseren over mogelijke trainingen - van Savantis Training & Advies, dan wel van andere aanbieders. Voor de werknemer waarvan een bedrijf afscheid wil nemen heeft de adviseur contact met het team van mijn loopbaan, waarbij de loopbaanadviseur in de regio de werknemer begeleidt van werk naar werk. Ook over de bijzondere positie van leerlingen beantwoordt de bedrijfsadviseur mogelijke vragen.


Met de invoering van de nieuwe wet heeft elke vaste of tijdelijke werknemer die wordt ontslagen recht op een transitievergoeding. De werknemer kan de transitievergoeding gebruiken voor bijvoorbeeld scholing of begeleiding bij de overstap naar een andere baan.
Er zijn wel voorwaarden aan verbonden: de werknemer moet twee jaar of langer in dienst zijn en het initiatief voor ontslag moet bij de werkgever liggen. Over de transitievergoeding geeft de adviseur van Savantis de werkgever graag advies.

Scholingsplicht wil zeggen dat de werkgever verplicht is om de werknemer opleidingen of trainingen te laten volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn functie. Ook als een functie vervalt of de werknemer zijn functie niet langer kan uitoefenen, is de werkgever in beginsel verplicht de werknemer te scholen of om te scholen, zodat de arbeidsovereenkomst kan worden voortgezet. Als de werkgever niet aan de scholingsplicht voldoet, kan de werknemer bijvoorbeeld niet meer worden ontslagen wegens onvoldoende functioneren.


Wilt u een afspraak maken voor een oriëntatiegesprek met Savantis? Bel dan met: 0182 - 64 11 11.

terug naar vorige pagina

Een erkend Betere Schilder biedt u veel voordelen

  • Getoetste schilders
  • Jarenlange garantie
  • Klachtenprocedure
  • Klanttevredenheid: 9,0
  • 9% BTW-tarief
  • Gedeponeerde voorwaarden
Bekijk alle voordelen